Parkoviště před plaveckým bazénem v Táboře už zase slouží veřejnosti

TÁBOR – Skoro pět měsíců uzavřené parkoviště před plaveckým bazénem se po rozsáhlé rekonstrukci vrátilo do parkovacího systému města Tábora. Parkuje se tu stále bezplatně. Stavba, která mimo jiné přinesla zkapacitnění plochy, se dokončila oproti původnímu plánu dříve.

Jak sdělila vedoucí městského Odboru investic a strukturálních fondů Eliška Pospíšilová, parkoviště nyní nabízí 181 parkovacích míst. „Sedm míst je vyhrazeno pro osoby se zdravotním postižením. V prostoru parkoviště jsou vybudovány dvě nástupní a výstupní parkovací místa v režimu K+R neboli ´Kiss and Ride´. V horní části parkoviště je vyhrazeno místo pro autobusy, před bazénem je určeno i pro osobní vozidla. Takto označené parkování je vyhrazeno pro krátké zastavení nebo vyčkávání vozidla. Na parkovišti není umožněno dlouhodobé parkování pro autobusy. Pro ty bylo zřízeno parkování u zimního stadionu už v minulém roce,“ popsala Pospíšilová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Při stavbě došlo k celkové změně koncepce odvodnění. Nově jsou svedeny povrchové vody do vsaku a pouze část dešťové vody v případě většího množství srážek odteče přepadem do kanalizace. Toto řešení odpovídá současným trendům v hospodaření s vodami.

Parkoviště je dále vybaveno zařízením na měření průjezdu vozidel. Na navigačním systému budou moci řidiči sledovat, zda je na parkovišti volno. „V rámci stavby byla také provedena pokládka kabelového vedení pro budoucí dobíjecí stanice pro elektromobily. V budoucnu tak nebude nutné zasahovat do nově vybudovaných povrchů,“ sdělila vedoucí městského Odboru investic a strukturálních fondů.

V okolí parkoviště byla provedena oprava chodníku, nové sadové úpravy a veřejné osvětlení. Podle projektu a návrhů Odboru životního prostředí byly vysazeny podél parkoviště keře kdoulovců, pámelníku a dále tavolníků. Náhradu za vykácenou borovici tvoří 3 stromy – javory kleny před budovou bazénu. V parkovišti vznikly dva ostrůvky s okrasnými travinami.

Vedoucí Odboru životního prostředí Jana Daňková dodala, že při vjezdu na parkoviště byl navržen trvalkový záhon s třapatkami a denivkami. Svah směrem ke sportovní hale Mír je porostlý pámelníkem s 12 stromy sloupovitých habrů. S výsadbou přímo u parkoviště souvisí i vytvořený stínomilný podrost pod lípami v sousední ulici s udatnou, čemeřicemi, barvínkem, škornicemi, řetězovkou a hostami.

Celková cena díla činila cca 14,2 milionu korun bez DPH. Původní předpokládaná hodnota stavby byla cca 15,5 milionů korun bez DPH.

parkoviště u plaveckého bazénu v Táboře (zdroj město Tábor / foto Luboš Dvořák)
parkoviště u plaveckého bazénu v Táboře (zdroj město Tábor / foto Luboš Dvořák)
parkoviště u plaveckého bazénu v Táboře (zdroj město Tábor / foto Luboš Dvořák)