Na podzim přibylo v městské zeleni Tábora přes šest desítek stromů

výsadba zeleně v Táboře (zdroj město Tábor / foto Luboš Dvořák)

TÁBOR – Podzim ve veřejné zeleni je obdobím nových výsadeb. Platí to i pro město Tábor. Sázely se trvalkové záhony, keřové skupiny a do zámrazu půdy proběhla výsadba stromů. V podzimním čase Technické služby Tábor vysázely ve městě a okolí 61 stromů.

Jak uvedl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, množství odpovídá každoroční podzimní výsadbě. „Často se jedná o stromy, které nahrazují původní pokácené dřeviny. Sázely se například javory stříbrné, lípy evropské, dřezovce, platany a jeden jinan dvoulaločný,“ uvedla Vladimíra Sedlová z městského Odboru životního prostředí.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Poslední lokalitou města Tábor, kde se letos sázely stromy, byla v pátek 2. prosince 2022 krajina mezi Zárybničnou Lhotou a Novou Vsí v lokalitě zvané V Novinách. Jedná se tu o částečnou obnovu dvou alejí. „Odbor životního prostředí si nechal zpracovat posouzení a perspektivu stromů rostoucích v této liniové výsadbě společně s návrhem dosadby a pěstebních opatření stromů, které mají být zachovány. Na základě doporučení se tu vysadilo jedenáct lip (šest kusů lípy srdčité, pět kusů lípy zelené) a zároveň pokácelo třiadvacet neprosperujících stromků (převážně jabloní, jeřábů a lip),“ sdělil Dvořák.

Na jaře 2023 město ošetří v první etapě 16 stromů. Následně na podzim příštího roku zde ještě vysadí 11 vysokokmenů hrušně obecné a 6 vysokokmenů jabloní domácích. S výsadbou lip pomáhali místostarosta Radoslav Kacerovský a radní Václav Klecanda.

Lidé v Táboře si již také jistě všimli úprav v Husově parku. Při vstupu od tř. 9. května byly obnoveny a rozšířeny dva trvalkové záhony. Tyto záhony lemují centrální chodník směřující k Husovu pomníku. Součástí výsadeb byly tyto druhy rostlin: juka, proso, gaura, řebčík, třapatky, astry podzimní, kniphofia, oman, denivky, pivoňky. Trvalky z původních výsadeb byly využity k osazení dvou záhonů na Pražském sídlišti. V Husově parku rostou krásné stoleté stromy – duby, lípy, javory, jejich stín doplnil podrost cibulovin ladoněk, talovínů, narcisů, modřenců a půdopokryvných rostlin kamejky nachové, svízele vonného, sasanek, jahodek a dalších určených ke zplanění. „Husův park by měl v této části získat ducha stinného klidného háje vhodného k odpočinku v době letních veder i k zamyšlení při zimní cestě do práce či na nákup,“ míní Vladimíra Sedlová.

Na loňské výsadby cibulovin v ulici Na Parkánech navázala podzimní výsadba drobných narcisů (například Jetfire), modřenců a krokusů v travnaté ploše před ZŠ Bernarda Bolzana na Školním náměstí. Menší trvalková výsadba byla provedena v Čekanicích v ulici Pionýrů před Domem s pečovatelskou službou. Tématem zde byly teplomilné byliny jako smil, šalvěj, saturejka, pelyněk, pupalka a jiné. „Úpravou prošel kruhový záhon u polikliniky na Sídlišti nad Lužnicí, který byl osázen ve stejném stylu jako záhon sousední: tavolník, šalvěj, devaterník, čistec, denivky, šanta. Upraveno bude i okolí pomníku padlých v první světové válce před klášterem v Klokotech. Výsadby okrasných keřů a rostlin budou ponechány pouze u pomníku,“ dodal mluvčí táborské radnice.

výsadba zeleně v Táboře (zdroj město Tábor / foto Luboš Dvořák)
výsadba zeleně v Táboře (zdroj město Tábor / foto Luboš Dvořák)
výsadba zeleně v Táboře (zdroj město Tábor / foto Luboš Dvořák)