Vodné a stočné v Krumlově podraží. Vedení města řeší, jak navyšování co nejvíce zabrzdit

ilustrační foto (zdroj pixabay.com)

ČESKÝ KRUMLOV – Rada města Český Krumlov schválila kalkulaci vodného a stočného, ze které vychází ceny těchto položek pro rok 2023. Obyvatelé města si budou muset v příštím roce sáhnout hlouběji do peněženky.

Ještě předtím se pověření radní Jan Novák a Zdeněk Zajíček podrobně seznámili s problematikou a principy výpočtu. „Abychom si mohli být jisti, že pro občany při současném zdražování vyjednáme ty nejlepší možné podmínky, oslovili jsme pro konzultace znalce v oboru Pavla Peroutku a Miloslavu Melounovou,“ doplnil starosta města Alexandr Nogrády.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Pavel Peroutka je nezávislý konzultant pro obor Vodovody a Kanalizace a vykonává funkci technického auditora na Ministerstvu zemědělství ČR, působí rovněž jako soudní znalec pro ekonomiku se specializací na cenotvorbu v oboru Vodovody a Kanalizace. Miloslava Melounová je specialistkou v oboru z České společnosti vodohospodářské ČSSI. Na základě jejich odborných stanovisek si obyvatelé města připlatí za vodné a stočné odůvodnitelných 13,36 % navíc oproti minulému roku.

Největší podíl na navýšení ceny připadá na zvýšené výdaje na čištění ČOV, zejména u elektrické energie o osm milionů korun, a dále nárůst částek různých druhů režií a nakupovaných služeb. Cena za pitnou vodu nakoupenou z jihočeské vodárenské soustavy od společnosti Jihočeský vodárenský svaz meziročně stoupla o dva miliony korun. Schválená cena za čištění odpadních vod pro rok 2023 je 25,83 korun za m3, což je nárůst o 5,21 korun za m3. Výsledná výše vodného a stočného činí 101,81 korun bez DPH, což je o již zmíněných 13,36 % meziročně více.

Snahou současného vedení města je dosáhnout co nejnižší ceny vody pro obyvatele. Avšak koncesní smlouva, kterou předchozí vedení města uzavřelo se společností ČEVAK na dobu deseti let, neumožňuje městu plnou kontrolu všech nákladů účtovaných provozovatelem. „Dle mého názoru je sice kalkulace schválena pro rok 2023, ale zahájili jsme jiný přístup k cenotvorbě, která by se měla odrazit v kalkulaci na rok 2024. Je to sice složitý proces, ale jsem přesvědčen, že se vedení města začíná starat o peněženky obyvatel,“ upřesnil člen rady města Jan Novák. Radní Zdeněk Zajíček dodává, že kdyby dodávky a čištění vody zajišťovalo město ve své režii, například prostřednictvím Služeb města Český Krumlov, mělo by plnou kontrolu na všemi účtovanými náklady.