Výstavbu automatické toalety ve Strakonicích odsouhlasili radní

vizuál automatické toalety v lokalitě pod pivovarem ve Strakonicích (zdroj město Strakonice)

STRAKONICE – První letošní jednání rady města odsouhlasilo zveřejnění podlimitní veřejné zakázky na automatickou toaletu. Ta by měla vzniknout v průběhu letošního roku v lokalitě pod pivovarem. Jedná se o hojně navštěvovanou turistickou oblast, kde plánované zařízení bude mít odpovídající využití.

Jak blíže informovala mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková, na ploše o rozměrech 5 krát 2,78 metrů a výšce 2,62 metrů bude realizována typová kontejnerová buňka. „Toaleta bude celoročně přístupná v jakoukoliv denní dobu a bude obsahovat jednu kabinu pro ženy a hendikepované osoby, jednu kabinu pro muže a technickou místnost. To vše v antivandal provedení. Ekonomický a automatický provoz objektu bude zajišťovat bezobslužný koncept – automatické osvětlení a odvětrání, automatické splachování, venkovní světelná signalizace volno či obsazeno,“ sdělila mluvčí.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Z vnitřního vybavení stojí za zmínku bezdotykové mytí rukou, dávkovač mýdla, osušovač. Kabiny toalet budou vybaveny i proti nechtěnému dlouhodobému pobytu. „V takovém případě se dveře automaticky odemknout po uplynutí nastaveného patnáctiminutového intervalu,“ doplnila Bučoková. Pokud by si to situace vynutila, bude možné toalety zajistit uzamčením dveří přes noc. Součástí stavby, což jistě ocení cyklisté, bude stojan na kola.

Stavba je volena tak, aby doplňovala městskou architekturu a nepůsobila v daném místě rušivě. Fasáda bude ve světle šedém odstínu. Vstup do toalet zajistí mincovní automat. Se stavbou nové městské toalety bude úzce souviset i oprava asfaltového povrchu parkoviště, nová přístupová betonová dlažba a terénní a vegetační úpravy v blízkosti toalety.

„Město nechalo vypracovat kompletní projektovou dokumentaci, jejíž součástí jsou veškerá potřebná povolení, stanoviska a vyjádření. Rozpočet akce počítá s náklady okolo tří milionů korun bez DPH. Majetkovým odborem bude zaslána výzva k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky dodavatelům, se kterými dlouhodobě město úspěšně spolupracuje. Výzva bude ale také zveřejněna na profilu zadavatele a na webových stránkách města a to v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů, z nichž bude po uzavření příjmu nabídek členy hodnotící komise vybrán dodavatel stavby,“ popsala mluvčí strakonické radnice. Lhůta pro podání nabídek končí 1. února 2023.

Výstavba nové automatické toalety by měla začít bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo a dokončena do 5 měsíců ode dne předání staveniště. „Veškeré zmiňované termíny jsou podmíněny řádným ukončení zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy,“ dodala Bučoková.