Na jaře začne rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici O. Ševčíka a části Strakonické ulice v Písku

ulice Otakara Ševčíka v Písku (zdroj mesto-pisek.cz)

PÍSEK – Na přelomu března a dubna by se mělo začít s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v části Strakonické ulice a také v ulici Otakara Ševčíka. Ve Strakonické ulici se město připojí ke společnosti, která tu letos bude obnovovat plynovod a přípojky. Díky spojení obou akcí budou obyvatelé této ulice výkopovými pracemi omezeni jen jednou.

Jak uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, náklady na tuto akci by se měly pohybovat kolem 33 milionů korun bez daně. Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v ulici Otakara Ševčíka by pak měla vyjít podle předpokladů na zhruba 8,3 milionu korun. Vypsání výběrového řízení na obě akce schválila na svém lednovém jednání rada města. „Doufáme, že se obě akce podaří vysoutěžit za nižší cenu, jako se nám to povedlo u jiných výběrových řízení na práce tohoto charakteru,“ řekla místostarostka Petra Trambová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Ve Strakonické ulici se bude vyměňovat potrubí v úseku dlouhém téměř 500 metrů. „Stavební práce budou probíhat v části Strakonické ulice, která vede rovnoběžně se silnicí I/139 na Strakonice. Kromě výměny vodohospodářské infrastruktury se počítá také s novým povrchem komunikace a chodníku,“ doplnila Petra Trambová. Práce budou trvat zhruba sedm měsíců a budou rozděleny do etap. Obyvatelé ulice musejí počítat s tím, že budou mít kvůli výkopovým pracím dočasně omezen či znemožněn příjezd ke svým nemovitostem. Omezení se dotkne i linky MHD.

V Ševčíkově ulici se bude vyměňovat zhruba sto metrů kanalizační stoky, která je poškozena, vodovod bude vyměněn v celém úseku. Zhotovitel také vymění přípojky vodovodu pro všechny objekty v ulici a přepojí kanalizační přípojky v úseku, kde bude nová kanalizační stoka. „Součástí zakázky je i rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků v celé délce ulice. Počítáme i s výsadbou nové zeleně u křižovatky s ulicemi Budovcova a Nádražní,“ doplnila místostarostka. Práce by měly trvat zhruba osmnáct týdnů.