Lávka na hrázi Jordánu v Táboře je ve špatném stavu. Čeká ji oprava

Město Tábor musí opravit lávku na návodní straně hráze Jordánu (zdroj město Tábor)

TÁBOR – Od roku 1929 slouží pěším a cyklistům lávka na návodní straně hráze Jordánu (mezi loděnicí a přelivem nádrže). Chodí tudy snad každý obyvatel města. Za skoro sto let zátěže se na lávce podepsal nevratný „zub času“. Radní města proto po pečlivé úvaze rozhodli, že lávku nechají kompletně opravit, aby byl zachován průchod přes hráz i pro další generace.

Jak uvedl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, realizace této stavby je strategické rozhodnutí. V opačném případě totiž hrozí, že by město muselo kvůli špatnému technickému stavu lávku v příštích letech uzavřít, nebo zbourat. „Investiční akce spojená s lávkou je tedy nezbytná z důvodu zhoršování stavu konstrukcí, degradace mostovky, úložného prahu a především čtyřiceti sloupů s výraznými svislými trhlinami. Posouzení aktuálního stavu vyplývá k posudku renomovaného Kloknerova ústavu ČVUT v Praze,“ vysvětlil Dvořák.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Bude se jednat o největší investiční akci města v roce 2023 zhruba za necelých 91 milionů korun bez DPH. Konečnou cenu určí výběrové řízení. Město začne hledat zhotovitele, a pokud vše půjde hladce, stavba vypukne v průběhu dubna a potrvá 34 týdnů, tedy do půlky listopadu.

Stavbu nelze v žádném případě provádět při plném silničním provozu. „Hráz bude pro dopravu uzavřena s výjimkou autobusů MHD, sanitek, policejních a hasičských vozů a vozů údržby silnic. Provoz pro pěší bude zachován po celou dobu stavby na návětrné straně lávky. Pro běžnou automobilovou dopravu město stanoví objízdné trasy. Město mimo jiné přenastaví semafory na Píseckém rozcestí tak, aby hlavní směr dopravy plynule proudil z ulice Kpt. Jaroše na třídu Čsl. armády,“ popsal mluvčí táborské radnice.

Jak vysvětlila vedoucí Odboru investic a strukturálních fondů Eliška Pospíšilová, město v předchozích desetiletích provádělo zodpovědnou a průběžnou sanaci sloupů, staralo se o tento majetek, ale „zamazání“ trhlin a spár záchranný účel nesplnilo. Beton se při zásahu do konstrukce drolí. Lokální zesílení a zpevnění stěn sloupů pomocí výdřev stojí ročně tisíce korun. „Není možné v tomto způsobu oprav pokračovat. Posudek Kloknerova ústavu mluví o degradaci sloupů ve vysokém stupni z důvodu založení v nestabilním prostředí, lávka neustále klesá,“ uvedla Eliška Pospíšilová.

Město Tábor musí opravit lávku na návodní straně hráze Jordánu (zdroj město Tábor)

Na špatný stav sloupů poukázala hloubková kontrola už v roce 2018, jenže v tu dobu a v dalších letech probíhaly stavební práce v Budějovické ulici. Obě stavby nešlo provádět najednou. Jedinou cestou, jak zlepšit statiku lávky, je založení sloupů na mikropilotech. „Stavební firma bude na hrázi provádět záporové pažení a zasáhne i do vozovky. Nad tím, jak bude nová lávka nakonec vypadat, bdí ostrým zrakem památkáři. Oprava lávky půjde ruku v ruce s dlouho plánovanou investicí Jihočeského kraje, který opraví most na hrázi v úseku nad přelivem nádrže. Investorem této části bude Správa a údržba silnic,“ sdělil Luboš Dvořák.

Rada města musí ještě v půlce února rozhodnout o jedné záležitosti. Stavba na lávce vyvolá totiž kácení stávajících dvaceti vrb bílých, které jsou v kolizi se zemními pracemi. Při stavební činnosti totiž nelze dodržet státní normu, která stanovuje ochranu stromů. „Stav vrb ohodnotil soudní znalec. Podle jeho sdělení jsou některé ve špatném zdravotním stavu, napadeny houbou,“ uvedla Eliška Pospíšilová. Město po skončení opravy lávky ihned provede náhradní výsadbu. Opět půjde o vrbu bílou (vhodnější kultivar Tristis), která je rychlerostoucí dřevinou, takže pohled na hráz bude za několik let stejný jako dnes.