Nové pomůcky v písecké nemocnici pomohou s péčí o ležící pacienty

ilustrační foto (zdroj jihnem.cz)

PÍSEK – Nemocnice Písek v uplynulých dnech nakoupila nové kompenzační pomůcky, které napomohou péči o dlouhodobě nemocné pacienty. Klíny, válce, opěrky a pomůcky k vypodložení pat za celkem 120 tisíc korun využijí zaměstnanci Oddělení následné péče k prevenci proleženin dlouhodobě nemocných.

„Nové pomůcky jsme nakupovali částečně výměnou za ty opotřebované a s doporučením fyzioterapeuta jsme vybrali i pomůcky nové. Významně nám usnadní polohování nepohyblivých pacientů. Díky nim lze lépe předcházet vzniku dekubitů neboli proleženin a umožňují nám také pacienty více aktivovat,“ uvedla primářka Oddělení následné péče Nemocnice Písek MUDr. Helena Kajtmanová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

V písecké nemocnici využívají kompenzační pomůcky dlouhodobě. Sledují moderní metody polohování a do péče o ležící pacienty se snaží zařadit nejnovější výrobky. Díky tomu se za posledních 10 let podařilo snížit výskyt proleženin u nepohyblivých pacientů o 80 procent a zlepšit jejich mobilitu o 60 procent. „Na našem oddělení se snažíme zlepšit pohyblivost pacientů tak, aby se mohli vrátit do domácího prostředí, případně byli schopni pobývat v sociálním zařízení s co nejmenším pohybovým omezením,“ řekla Helena Kajtmanová.

Oddělení následné péče Nemocnice Písek je akreditovaným pracovištěm v oboru geriatrie. Na 36 lůžek následné péče a 5 lůžek dlouhodobé intenzivní péče přijímá pacienty na doporučení ošetřujícího lékaře akutní péče s cílem stabilizovat a zlepšit jejich zdravotní stav, aby se mohli vrátit domů nebo na sociální lůžka. „Poskytujeme jim lékařskou, ošetřovatelskou, rehabilitační a spirituální péči. Pokud je potřeba, pečujeme o chronické rány nebo zajišťujeme logopedické služby. Z hlediska aktivního volného času připravujeme řadu aktivizačních programů, čtení knih, canisterapii neboli kontakt se speciálně cvičenými psy, poslechu hudby a zpívání písní… Pacientům, kteří trpí poruchou základních životních funkcí, poskytujeme dlouhodobou intenzívní ošetřovatelskou péči,“ dodala primářka Oddělení následné péče Nemocnice Písek.