Podle studie je v Prachaticích parkovací kapacita dostačující

Parkování na sídlištích v Prachaticích (zdroj prachatice.eu)

PRACHATICE – Město Prachatice si nechalo zpracovat dopravní studii vytíženosti parkovacích kapacit ve čtvrtém, pátém a šestém bytovém okrsku. Jedná se tedy o lokalitu největšího prachatického sídliště a oblasti přilehlých bývalých kasáren. Podle studie je parkovací kapacita dostačující. Dalším jejím bodem pak byla výstavba parkovacího domu. Lidé, podle výsledků studie, o jeho stavbu spíše nestojí.

Zástupce zpracovatele výsledky prezentoval přímo na jednání rady města, která se konala v pondělí 6. února. „Součástí studie bylo mapování dostupných parkovacích míst, v tom jsme zohlednili i existující garáže. Vyšlo nám, že pokud bychom vycházeli striktně z pohledu norem, parkovací kapacita je zhruba dostatečná, byť existují lokální nedostatky. Uvědomujeme si ovšem, že to je hodně striktní pohled, který nereflektuje reálné pocity obyvatel,“ popisuje starosta města Jan Bauer. Podle něj by všem velmi pomohlo, kdyby majitelé garáží byli ohleduplnější k okolí a tyto objekty využívali skutečně k původnímu účelu, tedy parkování vozidel, nikoliv jako skladovací prostory.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Z šetření přímo mezi obyvateli bylo také zjištěno, že obyvatele dotčených lokalit také trápí časté parkování služebních dodávek. „To je téma, kterému se budeme ještě věnovat, naopak jako spíše nepravděpodobné se ukazuje budování parkovacího domu, protože oslovení občané buď nejsou ochotní za parkování platit vůbec, anebo částky, které by zdaleka nepokryly náklady na budování takové stavby,“ vysvětluje starosta.

Téma parkování nicméně není touto studií uzavřeno. „Ještě letos bychom proto rádi vybudovali nové parkovací kapacity u ZŠ Národní a zahájíme projekční přípravy na dalších místech,“ uzavírá starosta města.