Kolik činí aktuální životní minimum pro vaši domácnost a na co může mít vliv

Ilustrační foto

Prvního ledna tohoto roku došlo ke zvýšení životního a existenčního minima, a to o 5,2 %. Tento fakt je důležitý zejména pro lidi, resp. rodiny, s nižšími příjmy, protože se od nich odvíjí nárok na celou řadu sociálních dávek a příspěvků. Jedná se např. o porodné, přídavky na dítě či příspěvek na vozidlo jako zvláštní pomůcku pro osoby s hendikepem. Tehdy se příjmy zpravidla posuzují s násobky životního minima.

Existenční minimum

Existenční minimum osoby nyní činí měsíčně 3 130 Kč. Jedná se o oficiálně stanovenou nejnižší možnou finanční částku potřebnou k přežití.

Životní minimum

Naproti tomu životní minimum jednotlivce činí měsíčně 4 860 Kč. Jde o minimální částku k zajištění základních osobních potřeb a výživy. (Nezbytné náklady na bydlení se zde nezahrnují, jsou řešeny příspěvkem na bydlení.) Jinak řečeno, měla by to teoreticky být nejnižší společensky přijatelná částka pro důstojný život.

Životní minimum vícečlenné domácnosti se posuzuje následovně:

  1. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí (tj. první dospělá osoba v domácnosti) činí měsíčně 4 470 Kč.
  2.  Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně:
  • 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
  • 3 490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
  • 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
  • 2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Praktické příklady

Domácnost tvoří dospělý člověk, který žije sám. Tehdy bude jeho životní minimum činit 4 860 Kč.

Domácnost tvoří matka žijící s jedním studujícím dítětem ve věku 19 let. Životní minimum bude činit 7 960 Kč (vypočteno ze součtu 4 470 + 3 490).

Domácnost tvoří dva dospělí, jedno dítě 4 roky a jedno dítě 12 let. Životní minimum bude činit 14 040 Kč (vypočteno ze součtu 4 470 + 4040 + 2480 + 3050).

Zdroj: Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu