Pečujeme doma III. Příspěvek na sluchadla

Zdroj: commons.wikimedia.org

V druhém dílu našeho cyklu, v kterém se věnujeme péči o blízké v domácím prostředí, jsme vám slíbili informace týkající se sluchadel. Podobně jako zrak, také sluch se postupem času zhoršuje. První náznaky často vnímáme kolem padesátky. Ve věku sedmdesáti let je nedoslýchavost většinou pravidlem. Míra zhoršení sluchu bývá různá. Velkou roli zde sehrává také dědičnost či vystavování sluchu nadměrné zátěži v průběhu života. Významná ztráta sluchu však značně zhoršuje kvalitu života. Narušuje totiž možnost normální komunikace, vede k pocitu osamění a izolace. Pro okolí je těžké se s dotyčným domluvit, špatně slyšící se uzavírá do sebe. Dochází k redukci podnětů, které mozek stimulují v jeho fungování. Může se stát, že právě hluchota (a zdaleka nemusí být úplná), se podílí na zapomětlivosti, zhoršujících se vyjadřovacích schopnostech a v neposlední řadě na rozvoji depresivních nálad. Naštěstí existuje řešení v podobě sluchadel. Nejedná se však o levnou záležitost. Musí si pacient uhradit sluchadla sám, nebo mu je hradí stát?

Nakolik musí být sluch poškozen

V první řadě je potřeba odborného vyšetření, které určí míru postižení sluchu. Orientační přehled uvádí tyto hodnoty:

  • 0–25 dB normální sluch,
  • 26–40 dB lehká vada sluchu,
  • 41–55 dB středně těžká vada sluchu,
  • 50–60% těžká vada sluchu.

Zdravotní pojišťovny hradí zákonem nastavenou výši příspěvku v případě, že vada sluchu přesahuje 40 dB, tedy v případě středně těžké vady sluchu. Pokud je vaše nedoslýchavost nižší, sluchadlo si samozřejmě můžete také nechat předepsat, ale bude jej muset uhradit v plné výši.

Kolik vám přispěje pojišťovna

Zdravotní pojišťovny přispívají na zakoupení sluchadel pro vzdušné vedení jednou za 5 let. U dětí do 18 let včetně činí úhrada pojišťovny 10 000 Kč na jedno sluchadlo. V případě, že je dětem ordinováno lékařem i sluchadlo na druhé ucho, pojišťovna hradí totožnou částku i na druhé sluchadlo. U dospělých pacientů od 19 let je stanovena úhrada na 7 000 Kč za jedno sluchadlo, v případě splnění příslušných indikačních kritérií i na sluchadlo na druhé ucho. Je dobré vědět, že pacientům se často předepisuje dle potřeby sluchadlo pouze na jedno ucho. Není tedy pravidlem, že pacient má sluchadlo v obou uších zároveň.

Kdo může sluchadlo předepsat

Sluchadla a ostatní foniatrické pomůcky se předepisují na speciální Poukaz na foniatrickou pomůcku. Lékař zde musí přesně uvést kód příslušné indikační skupiny s maximální úhradou pojišťovny a konkrétní kód navrhované foniatrické pomůcky. Výběr přitom není jednoduchou záležitostí. K dispozici jsou jak sluchadla, na která není třeba doplácet, tak sluchadla s různou výší doplatku. Ta finančně náročnější často disponují i funkcemi, které nejen kompenzují sluchovou vadu, ale mohou zajistit lepší komfort uživatele. Jedná se např. o voděodolná sluchadla či sluchadla umožňující komunikaci s tzv. chytrými telefony. Protože však zdravotního účelu, jehož má být poskytnutím sluchadla dosaženo, lze docílit i sluchadly levnějšími, je úhrada z veřejného zdravotního pojištění omezena na ně.

Sluchadlo s doplatkem může lékař předepsat pouze po dohodě s pacientem. Zpravidla výběr sluchadel začíná od nejlevnější varianty. Může se dokonce i stát, že pacient uslyší s levnějším typem sluchadla stejně dobře (resp. špatně) jako se sluchadlem dražším. Výběr sluchadla není jednoduchou záležitostí. Hodně záleží na celkovém zdravotním stavu pacienta, např. jestli má v prstech cit a je schopen jemné motoriky potřebné při nasazování či seřizování sluchadla. O osobní zkušenosti pacientů se s vámi podělíme v jednom z našich příštích článků.

Zdroj: VZP TZ

V našem cyklu již vyšlo: