Český Krumlov: Spořitelna je minulostí. Budova nyní projde rekonstrukcí

Začala rekonstrukce bývalé spořitelny na náměstí Svornosti (zdroj město Český Krumlov)

ČESKÝ KRUMLOV – Dominantní budova na náměstí Svornosti v Českém Krumlově, jež je po dlouhá léta prázdná, se dočká rekonstrukce. V první etapě opraví její vlastník zejména střechy a krovy. Před domem vznikne stavební dvůr, který zde bude až do konce září.

Dům číslo popisné 5 na náměstí Svornosti, který místní označují a znají jako spořitelnu, jež tam v minulosti bývala, je už více než deset let prázdný a nevyužívaný. Její vlastník, chce dům přestavět na hotel a začal proto s dlouho plánovanou kompletní rekonstrukcí „Budova je ve špatném stavu, zejména krov a dřevěný strop, do kterého zatéká. Také není chráněná proti spodní vodě, jež se tam trvale nachází. Samozřejmě nejvíc na očích je fasáda, která postupně opadává,“ vyjmenovává nedostatky budovy Pavel Matějka, zástupce společnosti, která budovu vlastní.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap. V první etapě, která nyní začala a potrvá do konce září 2023, proběhne především sanace objektu, statické zajištění a oprava střechy. Od 8. března do 30. září 2023 bude před domem zbudován stavební dvůr, který bude umístěn v pruhu o šířce osmi metrů podél zdi budovy. Staveniště bude řádně oploceno a zakryto a jsou stanoveny podmínky pro minimalizaci dopadů stavební činnosti do jejího okolí. Přesto může v průběhu stavby docházet k nepříjemnostem spojeným s hlukem, prašností či provozem.

„Bude docházet k částečnému bourání vnitřních konstrukcí. To znamená, že v prvních týdnech zintenzivní doprava okolo likvidací sutě. Po Velikonocích bude na stavbě přistaven mobilní věžový jeřáb po dobu cca tří měsíců, postaví se fasádní lešení, popř. zavěšená lávka pro bezpečnost práce na střeše a pro ochranu osob a majetku v okolí,“ říká zástupce generálního dodavatele stavby Jan Kutálek.

Druhá etapa rekonstrukce zahrne dokončení celé rekonstrukce, ale prozatím není stanoven přesný rozsah, ani termín provádění.

„Protože se jedná o rozsáhlé práce na náměstí Svornosti, které je tradičně středobodem městských slavností, má město se stavebníkem uzavřenou smlouvu, která stanovuje podmínky stavebních činností při konání kulturních akcí. To znamená, že například o Velikonocích, při oslavách osvobození, Slavnostech pětilisté růže a dalších akcích bude stavební ruch omezen na minimum,“ uvádí starosta Alexandr Nogrády.