Obnova vodovodu a kanalizace uzavře ulici Na Nábřeží v Českých Budějovicích

ilustrační foto (zdroj Novinykraje.cz)

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Řidiče v jihočeské metropoli čeká uzavírka jedné z ulic. Na konci března totiž začne oprava kanalizace a vodovodu v ulici Na Nábřeží. Ulice bude pro dopravu úplně uzavřena a průchodná bude jen pěšky. Zásobování nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno.

V týdnu od 27. března 2023 začnou práce na obnově kanalizace a vodovodu v českobudějovické ulici Na Nábřeží, konkrétně v úseku od ulic Marie Vydrové po Havlíčkova. Práce potrvají do července. Ulice tak zůstane úplně uzavřena. Nejprve bude provedeno náhradní potrubí pro zásobování nemovitostí pitnou vodou a poté začnou hlavní práce, a to od ulice Havlíčkova.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Z důvodu špatného technického stavu kanalizačního řadu tam dojde k výměně vodohospodářských inženýrských sítí. Realizací výkopů pro inženýrské sítě pochopitelně dojde k dílčímu poškození části stávající komunikace i chodníku, což bude následně samozřejmě kompletně opraveno. Prioritou je zajistit odvod odpadních vod stokovou sítí na městskou centrální čistírnu odpadních vod a dále zabezpečit bezproblémovou dodávku pitné vody obyvatelům města,“ říká náměstek primátorky Lubomír Bureš.

Vozidlům složek Integrovaného záchranného systému bude vjezd umožněn bez omezení. Svoz komunálního odpadu bude zajišťovat zhotovitel stavby ve spolupráci s firmou FCC. Svozové dny se nemění. Průchodnost obyvatel bude možná po celou dobu stavby.

„Omlouváme se za přechodně nekomfortní situaci a děkujeme za pochopení, toleranci i spolupráci. O nadcházející situaci tamní obyvatele v předstihu informoval zhotovitel stavby prostřednictvím letáků vhozených do poštovních schránek,“ dodává náměstek.