Písek zavede odpadové nádoby na jedlé oleje a tuky

ilustrační foto (zdroj mesto-pisek.cz)

PÍSEK – V ulicích Písku budou nově umístěny odpadové nádoby na jedlé oleje a tuky. Dosud mohli obyvatelé města odevzdávat tento druh odpadu pouze ve sběrných dvorech. Vedení města tím chce předejít tomu, aby lidé vylévali tuky a jedlé oleje do kanalizace. Její čištění je pak velmi nákladné.

Jak informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, po městě bude v průběhu dubna rozmístěno třicet sběrných nádob o objemu 240 litrů. Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF, s. r. o., která městu bezplatně zapůjčí sběrné nádoby a zajistí svoz tohoto druhu odpadu i jeho likvidaci.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Rozšiřujeme nabídku služeb pro naše občany v oblasti odpadového hospodářství. Slibujeme si od toho, že se díky dostupnosti nádob na jedlé oleje a tuky sníží počet lidí, kteří budou tento odpad vylévat do kanalizace,“ řekl radní pro životní prostředí Martin Brož. Kvůli tomu, že tuky a jedlé oleje často končí v kanalizaci, dochází k postupnému zanášení potrubí, které je nutné čistit speciální technikou, a to je velmi nákladné.

Město Písek věnuje už řadu let odpadovému hospodářství velkou pozornost a snaží se podporovat své obyvatele v třídění. Lidé mají ve městě k dispozici nejen nádoby na papír, plast a sklo, ale i na bioodpad, kovy a elektro. „Díky tomu, že je občané hojně využívají, se Písek už několik let řadí mezi města s nejnižší produkcí směsného odpadu v České republice, na jednoho obyvatele tu připadá 143,9 kilogramu směsného odpadu ročně. Daří se tak snižovat množství komunálního odpadu ukládaného na skládku,“ sdělila Měšťanová.