G-centrum v Táboře hledá novou ředitelku či ředitele. Známe podrobnosti

Město Tábor vypsalo konkurz na ředitelku nebo ředitele G-centra (zdroj FB Město Tábor)

TÁBOR – Příspěvková organizace G-centrum Tábor, která je zřízena městem Tábor, hledá novou ředitelku či ředitele. Hlavní náplní práce vybraného uchazeče bude jako dosud zajišťování sociálních služeb pro občany města Tábora. Předpokládaný nástup do funkce je od června 2023.

Město vypisuje výběrové řízení na funkci ředitele nebo ředitelky G-centra v Táboře. „Současná ředitelka G-centra Jaroslava Kotalíková se rozhodla ukončit svůj pracovní poměr, nachází se už v důchodovém věku. Proto jsme na radě města šestého března rozhodli o vypsání výběrového řízení,“ uvedla místostarostka Lenka Horejsková.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Termín pro odevzdání přihlášek je do úterý 11. dubna 2023 do dvanácti hodin. Po otevření obálek a formálním posouzení přihlášek hodnotící komise připraví vhodné uchazeče o tuto důležitou pracovní pozici pro radu města. O výběru nejvhodnějšího kandidáta radní rozhodnou 15. května 2023. „V rámci výběrového řízení nejspíše opět využijeme možnosti pohovoru s psychologem. Tyto pohovory považuji za velice důležité při obsazování významných manažerských postů města,“ uvedla místostarostka.

Co pod G-centrum spadá?

Organizace sdružuje řadu sociálních služeb (Domov pro seniory, nový Domov se zvláštním režimem, Pečovatelskou službu, Denní stacionář, Domov pro ženy a matky s dětmi, Odlehčovací služby v Táboře a v Čekanicích). „Je to velmi široký záběr. Organizace má kolem dvou set zaměstnanců,“ podotkla Lenka Horejsková.

Uchazeč musí doložit vysokoškolské vzdělání, přičemž výhodou je sociální, zdravotnické, právní zaměření nebo management řízení. Město požaduje minimálně tříletou praxi na vedoucí funkci a také tři roky praxe v sociální oblasti nebo ve veřejné správě při poskytování sociálních či zdravotních služeb. Znalost problematiky a příslušné legislativy je samozřejmostí.

Jak se můžete přihlásit?

Přihlášky uchazeči přinesou osobně na podatelnu Městského úřadu Tábor nebo zašlou poštou na adresu Město Tábor, Ing. Lenka Horejsková, místostarostka města, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor.

Přihláška včetně příloh musí být v zalepené obálce, která v levém horním rohu bude opatřena nápisem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na ředitelku/ředitele G-centra Tábor“. Na zadní straně obálky uchazeč uvede své nacionále: jméno, příjmení a trvalé bydliště.

S vítězem výběrové řízení město Tábor podepíše smlouvu na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup do funkce je 1. června 2023 nebo dle dohody.