Kájovem na Českokrumlovsku už opět projedete bez omezení

Kájovem už opět projedete bez omezení (zdroj ŘSD ČR)

ČESKOKRUMLOVSKO – Průjezd obcí Kájov na Českokrumlovsku na silnici I/39 je opět možný bez výraznějších omezení. Skončili zde totiž práce na opravě protihlukové stěny kopírující hlavní komunikaci, které zde byly od poloviny února prováděny.

Jak uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek, na základě výsledků provedených měření už původní protihluková stěna nesplňovala hygienické limity Krajské hygienické stanice a hluková zátěž z automobilové silniční dopravy byla v měřeném úseku nadlimitní. Z toho důvodu byla na místě provedena výměna stávající stěny za novou.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Během provádění stavebních úprav došlo mimo jiné k prodloužení stěny o zhruba sto dvacet metrů a také k jejímu navýšení o zhruba půl metru. Součástí této stavby bylo také odstranění a výstavba nové římsy na mostě přes říčku Polečnici, která také byla po celé délce mostu nově osazena průhlednou protihlukovou stěnou,“ popsal Koloušek.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provedla stavební úpravy společnost STRABAG a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou realizace stavby ve výši třináct a půl milionu korun bez DPH.

Kájovem už opět projedete bez omezení (zdroj ŘSD ČR)
Kájovem už opět projedete bez omezení (zdroj ŘSD ČR)