Glastonbury: Podle legendy se zde má nacházet hrob krále Artuše

Část Glastonbury. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Glastonbury je starobylé město v anglickém hrabství Somerset. Jestliže má hnutí New Age nějakou metropoli, pak je to právě Glastonbury. Zřejmě žádné jiné město není opředeno tolika starými pověstmi a legendami.

Avalon

Glastonbury je popisováno jako středisko pohanské víry v Británii a první tamější křesťanské sídliště a někteří jej považují i za Avalon, kde spočívají ostatky krále Artuše. Nachází se na siločáře Great Ley, která probíhá od St. Michael´s Mount v Cornwallu přes Glastonbury a Averbury až na pobřeží Suffolku. Je pravděpodobné, že křesťanství se do Británie skutečně dostalo přes Glastonbury.

Zhruba v roce 1136 napsal Geoffrey z Monmouthu Dějiny britských králů, kde popisuje smrt krále Artuše, i to, jak bylo jeho tělo převezeno na ostrov Avalon. I když toto místo v knize neurčuje, popisuje ve své pozdější básni Život Merlinův Avalon jako místo podobné Glastonbury. Jeho díla jsou dnes považována za většinou fiktivní, ale písemné prameny z tohoto období jsou zcela jistě hlavním zdrojem legendy o Glastonbury coby Avalonu.

Artušův hrob

První přímá zmínka o Glastonbury jako Avalonu pochází z roku 1193, z díla De Instructione Principis od kněze Giralda Cambrensise, který tvrdí, že Glastonbury se ve starověku říkalo Ostrov Avalon. Asi hlavním argumentem podporujícím toto tvrzení je, že v roce 1191 zde byl exhumován hrob, který měl být údajně hrobem Artušovým. O tom se rovněž zmiňuje Giraldus, který naznačuje, že umístění hrobu zjevil králi Jindřichovi II. jeden věštec. Pro Jindřicha bylo politicky důležité, aby Artušův hrob objevil v Anglii, neboť nález by zničil naděje Walesu, že se Artuš vrátí k nim a bude bojovat proti Angličanům. Také by podpořil Jindřichovo tvrzení, že je Artušovým následníkem.

V hrobě byly prý nalezeny kosti nějakého velkého muže (což odpovídá legendě o Artušovi) a vedle nich byla kostra ženy. V hrobě, jak se vypráví, byl také olověný kříž s nápisem, který potvrzoval, že na ostrově Avalon byli pohřbeni Artuš a jeho manželka Guinivere.

Archeologové našli v roce 1962 něco, co by patrně mohlo být tímto hrobem, třebaže kostry a artefakty z něj byly odstraněny už o mnohá staletí dříve.

Glastonburský zvěrokruh

V Glastonbury se též nalézá glastonburský zvěrokruh – kruh z neotesaných balvanů o průměru asi šestnáct kilometrů a obvodu čtyřiceti pěti kilometrů. Glastonburský zvěrokruh je prý znázorněním artušovské legendy. Údajně v somersetské krajině vznikl asi pět set let před Kristem. Pak se o něm zmiňuje astrolog královny Alžběty I. John Dee a znovu jej objevila Katharine Maltwoodová ve dvacátých letech dvacátého století.

Na severu se nachází znamení Fénixe, který představuje znovuzrození. Pahorek samotný se nachází v hlavě Fénixe, která je umístěna proti kopci Challis Hill – a na kopci v těle ptáka je pak studna Challis Well, kde je prý uložen Svatý grál. Mnoho vědců má však o pravdivosti spojení zvěrokruhu s artušovskou legendou své pochybnosti.

Ať už je realita jakákoliv, přežívající legenda má i v moderní době hodně příznivců.