Podvody v autoškolách i na STK nejsou v Česku ojedinělé. Co ukázaly statistiky?

Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio

ČESKO – Za peníze je možné koupit si prakticky cokoliv (kromě zdraví). A platí to tedy i pro řidičské průkazy nebo potvrzení o STK. Obojí je přitom praxe s velmi nebezpečnými důsledky. Zatímco na nepoctivé komisaře autoškol si již příslušné orgány posvítily (byť podobné případy se průběžné opakují), v případě podvodů na STK se systém kontrol teprve připravuje.

Podvody s řidičskými průkazy

Na podvody při vydávání nových řidičských průkazů paradoxně poukázaly až statistické údaje týkající se počtů nově vydaných řidičských oprávnění. Varnsdorfská radnice jich totiž vydala podezřele mnoho – navíc převážná většina žadatelů v regionu vůbec nebydlela. Vedle toho se jednalo o osoby, které opakovaně testy v autoškole nezvládly. Samotný podvod pak spočíval v tom, že komisaři uchazečům před finalizací testy adekvátně upravili, nebo jim s jejich vyplňováním rovnou radili. Řidičské průkazy, které byly tímto způsobem vydány, tak byly jejich držitelům odebrány, příp. byli tito řidiči vyzváni k opakovanému složení zkoušek za regulérních podmínek. Celá tato kauza přitom není nijak výjimečná – podobných případů bylo jen v poslední dekádě v Česku zaznamenáno hned několik.

Zbytečný systém technických kontrol?

Stejně jako v případě vydávání řidičských průkazů pak lze o selhání lidského faktoru uvažovat také v případě technických kontrol vozidel. O tomto systému tedy panuje také velká řada pochybností – a jejich zdrojem jsou opět statistiky. Jak totiž data prokázala, v celorepublikovém průměru získá způsobilost až 93 % všech aut, která na STK míří. Mezi jednotlivými stanicemi ale panují relativně velké rozdíly v „úspěšnosti“, ta se totiž dle údajů shromážděných ministerstvem dopravy pohybuje v rozmezí od 80 až do 99 %. Na některých stanicích ale uspějí prakticky všechna auta. Dle odborníků přitom není možné, aby např. z pěti tisíc aut kontrolou neprošla jen dvě – v takovém případě totiž vyvstává otázka, k čemu vůbec STK je.

Samotný systém STK se přitom řadě odborníků nejeví jako ideální. Zjištěné technické závady na vozidlech jsou totiž klasifikovány do tří stupňů – a ty nejméně závažné jsou pouze zapsány do protokolu a vozidlo STK získá. Posouzení míry závažnosti závady je tak závislé na konkrétním technikovi a je tedy velmi subjektivní. Velmi mnoho kontroverzí se pojí také k emisní části kontrol. Přitom v rámci celého oboru působí tisíce lidí a nikdo samozřejmě o různých podvodech a manipulací nechce hovořit. Jedná se totiž o velký byznys – každoročně je v Česku jen na osobních autech provedeno dva a čtvrt milionu technických kontrol, dohromady za 5-6 mld. korun. Vysoká úspěšnost kontrol přitom vyhovuje nejen stanicím samotným, ale nakonec i mechanikům a řidičům.

I proto, že celý segment se nezřídka pohybuje víceméně v „šedé zóně“, chce ministerstvo dopravy zvýšit svůj dohled. „Chceme pravidelně každý čtvrtrok informovat krajské úřady o všech případech, kdy STK mají více než 97% úspěšnost, to už může indikovat nějaké podezření,“ uvedl tak ministr dopravy Martin Kupka (ODS).