Novela, která změní valorizaci penzí i předčasné důchody, míří do finále. Co nakonec obsahuje?

Zdroj: Paul Theodor Oja

ČESKO – Důchodová reforma je v Česku hojně diskutovaným tématem. A to i proto, že vláda k ní přistupuje tak, že ne všichni (včetně odborníků) s jejími kroky souhlasí. Aktuálně mají poslanci projednat novelu zákona o důchodovém pojištění, která by změnila valorizace penzí a také stanovila podmínky pro odchod do předčasného důchodu ad. Oč tedy (ještě před projednáváním komplexní důchodové reformy) tentokrát půjde?

Výše průměrného starobního důchodu letos v červnu dle dat ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) překročila částku 20 200 Kč, do konce roku by měly důchody stoupnout ještě v průměru o 100 Kč a od ledna o dalších 400 Kč. Průměrná penze by tak měla dosahovat na počátku roku 2024 k 20 700 Kč (definitivně bude částka upřesněna na počátku září) a státní výdaje kvůli tomuto navýšení porostou o 13 mld. Kč. Jak ale uvedl šéf resortu, Marian Jurečka (KDU-ČSL), zdvihnout by se měla jen základní část penze, která je pro všechny stejná. Způsobu navyšování důchodů, resp. valorizačního mechanismu, se přitom týká aktuálně projednávaná novela. „Cílem této novelizace je to, abychom už v tomto roce přispěli k tomu, ze důchodový systém bude ve středně- a dlouhodobém horizontu stabilní,“ uvedl také Jurečka.

Jak by měly penze růst?

Na rozdíl od minulosti by se měl celý balík peněz, které budou určené na důchody, rozdělit přesně na dvě poloviny. První polovina by měla být rozdělena všem stejným dílem (tedy bez ohledu na výši stávající penze), rozdělování té druhé by mělo být naopak na výši pobíraného důchodu závislé. Dle ministra Jurečky se díky tomuto novému systému začnou zavírat pomyslné nůžky mezi seniory nízko- a vysokopříjmovými. Jak potom v dané souvislosti uvedl analytik veřejné politiky, Martin Potůček, jedná se nepochybně o dobrou změnu ve srovnání se stávající situací.

Změny v systému předčasných penzí

Vedle již popsaných změn se novela vztahuje také ke zpřísnění podmínek pro odchody do předčasného důchodu. Nejenže by mělo být možné odejít do důchodu maximálně tři roky před jeho řádným dosažením (aktuálně se jedná o pět let), ale mělo by se také zvýšit krácení procentní výměry o 1,5 procenta za každých scházejících 90 dní vzhledem k dosažení důchodového věku. Nakonec bude pro předčasný odchod do důchodu nutné naplnit minimální dobu pojištění v délce 40 let (aktuálně se jedná o 35 let). A předčasného důchodu by se neměly týkat ani valorizace.

Ačkoliv cíl vlády je jasný – omezit počty těch, kteří do předčasných důchodů odcházejí, odborníci se v tom, nakolik pozitivní změny by příslušná novela přinesla, neshodují. „Někteří na tom mohou být nějaký čas před odchodem do důchodu zdravotně natolik špatně, že si o předčasný důchod požádají. Pokud budou plánované změny prosazeny, tato část populace si spíše zažádá o důchod invalidní. To je z deště pod okap,“ shrnul tedy Potůček. Dle jeho slov je ale problematické i vymezení náročných profesí, v jejichž rámci by bylo možné odejít do předčasné penze dříve. „Vymezení náročný ch profesí je velmi obtížné. I pokud ale bude nějaké řešení nalezeno, stát bude muset těmto lidem platit více a zaměstnavatelé budou zase z obliga,“ dodal také.

Novela má jít do třetího čtení již dnes, jednání přitom od počátku nejsou snadná – a pravděpodobně tedy debata bude pokračovat i v pátek a mohla by se protáhnout až do týdne následujícího.