Projděte se okolím Jindřichova Hradce a získejte odměnu!

JINDŘICHŮV HRADEC – Jste připraveni na zábavnou vycházku? Poznat okolí, vyluštit tajenku, těšit se z odměny? Tak pojďme Poznat Hradec!

V úvodu se rozhodněte, zda budete mít s sebou mobil, či zda raději dáte přednost klidné procházce bez vyrušování. V druhém případě si vyzvedněte v informačním středisku klasického tištěného průvodce. Trasou vyznačenou na mapě se vydejte na vycházkový okruh kolem města, který čítá osm hlavních zastavení. Na každém z nich naleznete štítek s číslem zastavení a tajenkovým slovem. Toto slovo vyšrafujete ze štítku do příslušné kolonky tajenkového lístku. Až jich budete mít osm, dozvíte se výslednou tajenkovou větu. Pak se vrátíte zpět do informačního střediska a vyzvednete si tam drobnou odměnu. Chcete ještě jednu výhru? Pak musíte postoupit svůj lístek do slosování, které proběhne 31. prosince.

Ti z vás, kteří neudělají bez mobilu ani krok, mohou samozřejmě naznačený postup absolvovat načítáním QR kódů. Vydat se Poznat Hradec můžete až do 31. října. To je den, kdy bude možno naposledy zaslat svůj lístek do slosování.