Oprava frekventovaného mostu přes Mlýnskou stoku v Budějovicích skončí o dva týdny dříve

Oprava frekventovaného mostu u Černé věže skončí o dva týdny dříve (zdroj c-budejovice.cz)

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Rekonstrukce frekventovaného mostu přes Mlýnskou stoku v jihočeské metropoli uzavřela ulici U Černé věže 19. května. K jejímu otevření mělo dojít až na konci srpna. Pro řidiče však máme dobrou zprávu, most bude moci být otevřen od dva týdny dřív, tedy již tento pátek.

„Původně měl zhotovitel skončit 31. srpna. Dobrou zprávou pro řidiče, cyklisty, chodce a samozřejmě i obchodníky je, že se most otevře už o dva týdny dříve, konkrétně v pátek 18. srpna,“ uvedl náměstek primátorky Michal Šebek a připomněl, že důvodem obnovy bylo poškození nosných i pojízdných konstrukcí.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Samotné rekonstrukci předcházela výměna plynovodu v předmostí, kterou pracovníci ze společnosti EG.D dokončili dva dny před termínem. „Až poté byla odstraněna vozovka, zámková dlažba a živice z chodníků, obrubníky, izolace a betonové desky překrývající instalační komory pro inženýrské sítě. Tím byla odhalena deska nosné konstrukce mostu, zároveň byly na předmostí vykopány stavební jámy pro odkrytí rubu opěr. Spodní stavba i nosné konstrukce byly otryskány tlakovou vodou, odhalená výztuž ošetřena, beton reprofilován, proveden nový spádový beton a stříkaná izolace. Kamenné zdivo bylo přespárováno, vyměnilo se i zábradlí,“ popisuje rozsah prací Štěpánka Bednářová z odboru správa veřejných statků. Ten zajišťoval technický dozor stavby s tím, že se bez kolizí obešla jak objízdná trasa pro automobily v ulici Na Sadech, tak i ta pro pěší přes nedaleké mosty nad Mlýnskou stokou.

„Tato akce byla v rámci magistrátu vůbec první, kdy hlavním kritériem soutěže byl termín a nikoliv cena. Cílem bylo co nejkratší uzavření tohoto frekventovaného mostu, což se povedlo. Původní čas podle projektové dokumentace byl sto dní. Vítězný uchazeč, firma EDIKT a.s., zkrátil v rámci výběrového řízení veřejné zakázky termín o dvacet dní. Při následné realizaci dokázal zhotovitel stavbu velice dobře zkoordinovat a termín ještě zkrátil o dalších čtrnáct dnů. Všem zainteresovaným, tedy zhotoviteli, stavebnímu dozoru, ale i dotčeným občanům, podnikatelům v této lokalitě, kteří svým přístupem, pochopením a trpělivostí k bezproblémovému průběhu taky pomohli, patří velké poděkování. Věřím, že všichni práci ocení a jsem moc rád, že se most vrací k běžnému užívání dříve,“ dodává náměstek primátorky Michal Šebek.

zdroj: c-budejovice.cz