Dobrovolní hasiči ve Strakonicích se dočkají nové požární zbrojnice

Strakoničtí dobrovolní hasiči se dočkají nové požární zbrojnice (zdroj město Strakonice)

STRAKONICE – Strakoničtí dobrovolní hasiči se dočkají nové požární zbrojnice. Ta současná stávající je z hlediska efektivnosti zásahů již nevyhovující. Rada města odsouhlasila realizaci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací požární stanice. Nová stanice by měla vyrůst v areálu odboru dopravy v ulici Krále Jiřího z Poděbrad v bývalých objektech správy a údržby silnic.

Nevyhovující stav blíže popsala mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková. „Nedostatek místa jak pro techniku, tak pro hasiče samotné, neekonomické vytápění. Zcela chybí zázemí pro úklid a údržbu techniky, vytápěný mycí box. Alarmující je stáří budovy, ve které jsou dobrovolní hasiči zasídleni,“ uvedla mluvčí.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Stávající požární zbrojnice pochází z roku 1955 a dlouhá léta sloužila jako sklady plzeňského pivovaru. Tedy zcela jinému účelu, než by dobrovolní hasiči, kteří se do ní v roce 1983 provizorně stěhovali, potřebovali. „Pamětníci vzpomínají na to, jak si na vlastní náklady vybudovali garáže pro techniku. U hasičů totiž platí neměnné pravidlo. Nejprve technika, až poté lidé a zázemí pro ně,“ vysvětlila Bučoková.

Podle jejích slov bude pro budovu zbrojnice z části využita stávající budova, která projde rekonstrukcí. Dále k ní bude přistavěn objekt garáží pro požární techniku a věž na sušení hadic. Barevné řešení se zvolilo neutrální s přihlédnutím k okolní zástavbě, ovšem podtrhující účel stavby. „Během realizace stavby bude šířkově zvětšen vjezd na pozemek tak, aby požární technika mohla bezproblémově vyjíždět do a z areálu, a to zejména během zásahů, kdy času není opravdu nazbyt. K tomu je nutné připočítat zcela jiné rozměry nových zásahových vozidel,“ sdělila mluvčí strakonické radnice.

O zahájení stavby, pořizovací ceně i termínu zhotovení bude město informovat po vysoutěžení dodavatele stavby.