Unikátní možnost zapojit se do testování průlomové metody na odhalení rakoviny slinivky

Zdroj: shutterstock

Rakovina slinivky břišní patří k nádorovým onemocněním s nejhorší prognózou, umírá na ni až 95 % pacientů. Jedná se o 10. nejčastější typ karcinomu. Rozpoznat tuto zákeřnou nemoc včas je složité, protože neexistují žádné typické příznaky. Lékařská věda nemá doposud nikde na světě k dispozici žádný schválený neinvazivní způsob (tj. bez nutnosti zásahu do těla) včasného odhalení, ani žádný preventivní screeningový program. Blýská se však na lepší časy. Velkou naději přináší ověřování nové neinvazivní metody včasného rozpoznání nemoci ze vzorku krve. K jejímu ověření proběhne v ČR klinická studie z řad dobrovolníků. Trpíte-li touto nemocí nebo patříte mezi osoby se zvýšeným rizikem jejího rozvoje, můžete se do studie přihlásit. Podrobnosti najdete v našem článku, včetně dotazníku, pomocí kterého můžete zjistit, jestli vám samotným hrozí zvýšené riziko.

Tichý zabiják

Úspěšná léčba karcinomu slinivky břišní je většinou spojena s chirurgickým odstraněním nádoru. Ten však lze zcela odstranit pouze při brzkém odhalení. Kvůli bezpříznakovému průběhu je však nemoc zpravidla odhalena až v pozdním stadiu, kdy již nelze provést operaci a kdy je již rozšířena do dalších částí organismu. Jen v roce 2022 bylo v České republice diagnostikováno více než 2 400 nových případů.

Složitá diagnostika

Dosavadní diagnostické metody zahrnují zejména:

  • EUS – endosonografie (laicky polykání hadičky) detailní vyšetření zažívacího traktu zevnitř pomocí ultrazvukové sondy (jícnu, žaludku, dvanáctníku, žlučových cest, slinivky);
  • MR/MRCP – magnetická rezonance žlučových cest a slinivky;
  • CT – výpočetní tomografie, provádí se zejména při nitrožilním podání jodové kontrastní látky, dobře zobrazí slinivku, slezinu a játra.

Uvedené metody jsou nákladné a pro pacienta nepříjemné.

Nový test

Průlomová metoda je založena na objevu chemika Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, který se s mezinárodním týmem zabývá analýzou lipidů a jejími aplikacemi v oblasti medicíny. Lipidomický test LDPC přináší možnost odhalení rakoviny slinivky z běžného vzorku krve. Tento neinvazivní test je nadějí na zavedení screeningové programu, zlepšení výsledků léčby a záchranu životů.

Účast ve studii

Novou vyšetřovací metodu nelze prozatím běžně používat v praxi. Aby se tak mohlo stát, musí být nejdříve oficiálně ověřena a schválena. K ověření slouží klinická studie, pro kterou nyní společnost Lipidica, a.s. hledá 400 účastníků. Jedná se o osoby:

  • s nově diagnostikovaným PDAC (rakovina slinivky) – pacienti starší 18 let s nádory ve stadiu 1 a 2 (v ČR cca 10 % nově diagnostikovaných);
  • se zvýšeným rizikem rozvoje rakoviny slinivky.

Dotazník, dle kterého si můžete určit, zdali patříte k osobám se zvýšeným rizikem, najdete také na webu LIPIDICA.

Zdroj: www.lipidica.cz