Dřívější odchod do důchodu. Předčasný důchod, nebo předdůchod?

Zdroj: Shutterstock

Ne každý se dožívá důchodového věku v plné síle a zdraví, zvlášť když se hranice důchodového věku v porovnání s minulostí výrazně zvýšila. Mnozí pak v duchu stříhají onen pomyslný metr, který však často nebere konce. Právě pro ně existuje řešení, a to odejít do důchodu dříve. Oficiálně však termín dřívější odchod do důchodu neexistuje. Je totiž potřeba rozhodnout se mezi dvěma základními variantami – předčasným důchodem a předdůchodem. Ačkoli zní oba pojmy podobně, je v nich zásadní rozdíl. Kterou alternativu si vybrat, abyste ve starobním důchodu pak nesplakali na výdělkem, a to přeneseně i doslova?

Odkdy vám náleží starobní důchod

Nejdříve si řekněme, v kolika letech se klasicky odchází do starobního důchodu. Odpověď není pro všechny stejná, odvíjí se totiž od ročníku narození. Nejpřehlednější situace panuje u osob narozených v r. 1972 a později. Jim zákon určuje hranici, tzv. strop, dosažením věku 65 let, a to u mužů i žen a bez ohledu na počet dětí.

Kromě dosažení tzv. důchodového věku je potřeba splnit ještě jednu podmínku. Jedná se o splnění minimální doby důchodového pojištění, která v současnosti činí 35 let. Jinými slovy musíte mít řádně odpracováno 35 let, přičemž do této doby se započítává také tzv. náhradní doba (např. evidence na ÚP, péče o dítě do 4 let věku).

Dřívější odchod do důchodu

Jestliže už máte práce plné zuby a zároveň 60 let, pak můžete zvážit odchod do předdůchodu, nebo předčasného důchodu. V obou případech platí, že odejít do těchto důchodů můžete nejdříve 5 let před dosažením svého důchodového věku. Do řádného starobního důchodu můžete následně odejít, jakmile dosáhnete potřebného důchodového věku (dle okolností např. 65 let). V obou případech za vás hradí zdravotní pojištění stát.

Předčasný důchod vs. předdůchod

  • Kdo vše platí. Předčasný důchod vám vyplácí klasicky stát. Jeho výše se však krátí (čím dříve do něj odcházíte, tím více budete krácení). Předdůchod si platíte sami z vlastních finančních prostředků našetřených na doplňkovém penzijním spoření. Musíte zde však mít naspořenou dostatečnou částku. Například pro r. 2023 musí činit jedna měsíční výplata předdůchodu 11.792 Kč, tj. na pokrytí celého letošního roku je potřeba úspor ve výši cca 140 000 Kč.
  • Možnost výdělku. U předčasného důchodu je vaše možnost pracovat omezena. Můžete totiž pracovat pouze na smlouvu, která nezakládá účast na sociálním pojištění (např. na DPP do 10 000 Kč měsíčně), jinak je výplata důchodu pozastavena. U předdůchodu žádné podobné omezení řešit nemusíte.
  • Krácení starobního důchodu. Velkou nevýhodou předčasného důchodu je následné krácení starobního důchodu, k čemuž v případě předčasného důchodu nedochází.