Nejděsivější hyena: Opravdu se druh, považovaný za vyhynulý, dosud vyskytuje v Keni?

Hyena skvrnitá - ilustrační obrázek. Zdroj: www.publicdomainpictures.net

Jedním z nejproslulejších, ale nechvalně známých afrických záhadných tvorů je medvěd nandi z Keni. Dravá příšera, které jsou dávána za vinu zabití mnoha domorodců, však navzdory svému jménu téměř určitě není medvěd.

Hyena s krátkým čumákem

Místo toho je to pravděpodobně neexistující zvíře-složenina, vytvořené ze zpráv popisujících několik naprosto odlišných druhů zvířat, která byla chybně dána dohromady. Mohl to být zčásti celočerný jezevec medový, obrovský (možná neznámý) druh paviána, nebo některá velká skvrnitá hyena, třeba s abnormálním zabarvením srsti.

Kromě prokazatelně existujících abnormálně zbarvených hyen by však mohla být vzata do úvahy druhá podoba hyeny. Je to dravá hyena s krátkým čumákem Hyaena brevirostris. Tato impozantní příšera z pleistocénu byla velmi rozšířená, včetně Afriky, a dosahovala velikosti lva. Jak prozrazuje její jméno, měla relativně krátký čenich, a proto její profil vypadal více jako medvědí než jako profil ostatních hyen.

Obrovitá příšera z pleistocénu

Ať tak či onak, ostatní rysy byly nepochybně podobné hyeně, ale v mnohem větším měřítku. Proto je slučitelná s mnoha zprávami o medvědovi nandi, jež popisují obří příšeru, která vypadá jako hyena s krátkým čumákem a nahání hrůzu. Zdá se také, že tato hyena byla o mnoho aktivnějším lovcem než současné hyeny, a tudíž méně závislá na dojídání zbytků.

Přežití hyen s krátkým čumákem do současnosti by poskytlo rozluštění mnoha zpráv z kryptozoologického fasciklu týkajícího se medvěda nandi, zvláště když místo výskytu tohoto záhadného zvířete zahrnuje pralesy zřídka navštěvované osadníky ze západu, jimž se příslušníci domorodých kmenů záměrně vyhýbají – což může mít za následek, že tento druh uniká vědeckému odhalení.

Zpráva o úlovku

Jedna zpráva z Keni se konkrétně týká „obří pralesní hyeny“, s níž se setkal zkušený bílý lovec, jenž se narodil a vyrostl v oblasti pohoří Nandi. Zastřelil ji jeho otec v roce 1962 a zjistilo se, že byla dvakrát větší než normální skvrnitá hyena a měla dlouhé, husté hnědé chlupy. Na rozdíl od jejích skvrnitých příbuzných bylo tělo této pralesní hyeny jen velmi málo skloněné dolů směrem k zadní části a hlava byla velmi velká – s lebkou velikosti lví, a velkými zuby. Bohužel, mršina nebyla dána k dispozici pro vědecké prozkoumání.

Obrovská příšera podobná hyeně prý také obývá části západní Afriky, včetně Senegalu, kde je uváděna jako booaa, podle odporného křiku, který vydává.