Oprava zpomalovacího prahu krátkodobě uzavře třídu 9. května v Táboře

Od pátku 17. 11. 2023 (svátek) do neděle 19. 11. 2023 bude uzavřen vjezd do třídy 9. května u Husova parku (zdroj město Tábor)

TÁBOR – Řidičům v Táboře se za čtrnáct dní o víkendu uzavře vjezd do třídy 9. května u Husova parku. U cukrárny Sandra se totiž bude opravovat zpomalovací práh. Ukázalo se, že již neplní funkci retardéru. Termín na prodloužený víkend město zvolilo záměrně.

Uzavírka je naplánována od pátku 17. listopadu 2023 (jedná se o státní svátek) do neděle 19. listopadu 2023. „Důvodem je oprava zpomalovacího prahu u cukrárny Sandra. Termín město zvolilo úmyslně, vychází z faktu, že se jedná o prodloužený víkend, který rodiny využijí k odjezdu z města,“ sdělil mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák. Po provedení červencové opravy ulice 9. května (v rámci obnovy objízdných tras po dlouhodobé stavbě Budějovické ulice) se podle slov mluvčího táborské radnice ukázalo, že zpomalovací práh neplní funkci retardéru.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Město Tábor v červenci stavbu neprodleně pustilo do provozu, aby v turistické sezoně byla třída 9. května průjezdná s tím, že náprava se uskuteční později. Při předání ulice od zhotovitele město zjistilo, že stavba vykazuje vady, mimo jiné ve zpomalovacím prahu, který není proveden podle projektové dokumentace.

„Stavbu řešil Odbor investic a strukturálních fondů, který zajišťoval i funkci stavebního dozoru. Pokládka asfaltových vrstev je činnost, kterou stanovují technologické a jakostní předpisy. Pokládku provádí zhotovitel. Do řízení pokládky, vytýčení stavby, nastavení strojů a organizace procesu nelze třetími osobami zasahovat. To je v kompetenci zhotovitele a ani technický dozor stavebníka není k tomuto oprávněn. Technický dozor kontroluje provedení stavebních prací podle projektové dokumentace. To také investor, město Tábor, po ukončení prací provedl. Vady byly sepsány a předány zhotoviteli, aby je odstranil,“ popsal celou situaci Dvořák.

V daném místě nedochází ke zpomalení vozidel na vjezdu do ulice 9. května ani před přechodem pro chodce. V částech přechodu pro chodce došlo k překročení výšky obrubníku nad vozovkou, čímž není zajištěna potřebná bezbariérovost přechodu. „Odbor dopravy proto žádost o povolení uzavírky stavební firmě schválil a stanovil objížďky kolem Husova parku, Nerudovou a Erbenovou ulicí, přičemž ulice budou po dobu opravy obousměrné a opatřeny značkami se zákazem zastavení. Město Tábor se omlouvá řidičům za dočasné omezení,“ doplnil mluvčí radnice.