Nemocnice provádí rehabilitace v terénu

V rehabilitační zahradě se mohou pacienti bezpečně pohybovat a trénovat překonávání běžných překážek na ulici. Foto: Nemocnice České Budějovice

Českobudějovická nemocnice letos vybudovala rehabilitační a terapeutickou zahradu pro pacienty svého Rehabilitačního oddělení. Zahrada slouží především jako aktivizační prostředek pro lidi s omezenou mobilitou. „Ve stínu majestátního jasanu, topolů, kaštanu a ostatních stromů vznikla zóna, jejíž dominantou je terapeutický chodník ve tvaru osmičky o délce necelých sto metrů. Terapeutický chodník nabízí různé „překážky“, se kterými se člověk setkává při pohybu v běžném životě. Terapeuti zde učí pacienty s různými hendikepy zmíněné překážky překonávat a radí jim, jak nejlépe je zvládat, aby se jim ulehčil pohyb v běžném životě,“ uvedla primářka Rehabilitačního oddělení Nemocnice České Budějovice Jana Holická.

I běžné úkony dají pacientům zabrat

Nová zahrada je primárně určena pro nácvik chůze z kopce a do kopce, po schodech, po povalovém chodníku, po nezpevněné ploše a podobně. Celý okruh je bezbariérový, a tím pádem vhodný i pro vozíčkáře. S ohledem na bezpečí pacientů jsou všechny překážky vybaveny dvoustupňovým zábradlím, které snižuje riziko pádů lidí se sníženou mobilitou.

Terapeutická zahrada je také doplněna o vyvýšené záhony, díky kterým si pacienti mohou vyzkoušet novou možnost zahradničení a zároveň si zde rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku a jiné smysly. Časem sem přibydou také lavičky ke krátkému odpočinku. Toto místo tak slouží jako prostor pro setkávání, relaxaci, nácvik pohybu, rozvoj motoriky i jiných smyslů.