Topení na chatách a chalupách. Jak často zvát kominíka a co od něj potřebujete

Foto: Rýdlová J.

Chladný podzim je v plném proudu a na horách už mrazíky klepou na dveře. Topná sezóna zkrátka začala. Zatímco majitelé rodinných domů přípravě na ni většinou věnují pozornost, jelikož jejich kamna a komíny dostávají každodenním topením pořádně zabrat, u chat a chalup si majitelé se stavem tzv. palinových cest hlavu tolik nelámou. Vždyť v kamnech zatopí „jen“ občas. Takže si mnohdy vymetou komín svépomocí a profesionálního kominíka pozvou jednou za pětiletku. Na druhou stranu se ale můžete setkat i s názory, že správně si musíte nechat na chalupě vyčistit komín třikrát ročně s tím, že jedenkrát za rok se musí jednat o revizní kontrolu, od které dostanete revizní zprávu. Jak by to tedy mělo být správně, abyste učinili zadost vlastní bezpečnosti i zákonu?

Nejde jen o komín

Odborně se nehovoří o čištění komínu, ale tzv. spalinové cesty. Její součástí totiž není jen komín samotný, ale také např. kouřovod (laicky roura, kterou proudí spaliny z kamen do komínu). Zákon určuje, jak často musí být spalinové cesty čištěny a kontrolovány, přičemž rozlišuje mezi celoročním a sezónním provozem.

Sezónní vs. celoroční provoz

Konkrétně se jedná o Přílohu č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. Pro kamna na pevná paliva, která mají výkon do 50 kW včetně (chatu s plochou do 100 m2 vytopíte orientačně kamny s výkonem 5–10 kW) určuje vyhláška u sezónního provozu povinnost čistit spalinovou cestu 2krát za rok. Povinnost čištění 3x za rok existuje také, ale v případě celoročního provozu. Vyhláška v obou případech určuje povinnost kontroly spalinové cesty 1x za rok.

O sezónní provoz spalinové cesty jde tehdy, pokud nepřesahuje v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. Takže pokud topíte na chatě či chalupě dohromady maximálně půl roku, pak stačí čištění 2x za rok a kontrola spalinové cesty 1x za rok.

Stavba pro rodinnou rekreaci

Pokud vaše chalupa či chata splňuje parametry stavby pro rodinnou rekreaci, máte situaci ještě jednodušší. Vyhláška ukládá čištění sice také minimálně 1x za rok, ale kontrola spalinové cesty stačí 1x za dva roky. (Definice říká, že stavbou pro rodinnou rekreaci je stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.)

Pravidla pro čištění

Čištění spalinové cesty se musí provádět v přiměřených časových odstupech a to tak, že mezi jednotlivými čištěními a kontrolami za rok nesmí uplynout méně než 3 měsíce. U kamen na pevná paliva do 50 kW zákon dovoluje, abyste si spalinové cesty vyčistili svépomocí, tj. sami. Nicméně předepsanou kontrolu musí provést již odborník, a to kominík s živnostenským listem, který vám vystaví Zprávu o provedení kontroly a čištění spalinové cesty. Tu si pečlivě uschovejte, abyste v případě požáru mohli doložit hasičům a pojišťovně, že jste měli spalinové cesty v pořádku. Jinak by vám pojišťovna totiž nemusela vyplatit pojistné plnění.

Kdo a jak často

Pokud tedy máte chatu či chalupu jako stavbu pro rodinnou rekreaci, v níž topíte pouze v rámci sezónního provozu (tj. maximálně 6 měsíců), pak vám stačí, když si jeden rok vyčistíte spalinové cesty sami (datum si poznamenáte) a další rok si pozvete kominíka s živnostenským listem. Ten spalinovou cestu vyčistí a zároveň i zkontroluje a vydá vám o doklad.

Revize

Laici často zaměňují kontrolu spalinových cest s revizí. Tu však v daném případě vůbec nepotřebujete. Je potřebná například tehdy, kdy stará kamna měníte za nová jiného typu nebo když přecházíte na jiný druh paliva. Revizi nemůže provést obyčejný kominík, ale musí splňovat speciální kvalifikaci.