Letošní zdražení služeb v domovech pro seniory. Kolik může nově činit maximum a za co

Zdroj: shutterstock

Domovy pro seniory mohou letos opět zvýšit poplatky za své služby. Od 1. ledna totiž došlo k úpravě vyhlášky, která stanoví horní limity za ubytování a stravování. Důvodem je růst nákladů na provoz těchto zařízení. Kolik může být klientům maximálně účtováno za den?

Různé ceny, ale stejné limity

Jednotlivé domovy pro seniory si stanovují své vlastní podmínky pobytu a také své vlastní ceny. Nicméně, protože se jedná o poskytování sociálních služeb, nefungují zde plně tržní mechanismy, ale tato oblast je regulována státem. Prováděcí vyhláška zákona o sociálních službách stanoví tzv. cenový strop, který dané sociální služby nesmějí překročit.

Za co se platí

Klient si v domově pro seniory hradí:

  • ubytování,
  • stravu,
  • péči.

Ubytování

Maximální výše úhrady za ubytování (včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) se zvýšila z 280 Kč/den na 305 Kč/den. Do této částky patří také provozní náklady související s poskytováním ubytování (např. náklady na vodu, elektřinu, vytápění). Nepatří zde však poplatky za TV a rozhlas na pokoji. Ty si musí klient hradit sám.

Strava

Maximální výše poplatku za celodenní stravu se zvýšila z 235 Kč/den na 255 Kč/den. Částka rovněž zahrnuje provozní náklady souvisejících s přípravou stravy. Zákon dále říká, že strava musí odpovídat zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování a musí být minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně.

Poplatek za den

Co se týká základních nákladů, tj. ubytování a stravy, jeden den v domově pro seniory přijde nyní maximálně na 560 Kč. Oproti loňskému roku se tedy jedná o zvýšení ceny o 45 Kč za den. V přepočtu na měsíc s 31 dny může tedy domov seniorů požadovat maximálně 17 360 Kč. Některé domovy tento limit využívají, jiné požadují méně. Například nejmenovaný domov seniorů v Ostravě vyžaduje za ubytování na jednolůžkovém pokoji 260 Kč a za stravu 220 Kč, tj. 480 Kč za den.

Péče

Většina klientů domovů pro seniory již není schopna zcela samostatné péče o sebe, takže pobírají příspěvek na péči. Zákon stanoví, že domov seniorů si za poskytování péče těmto seniorům účtuje daný příspěvek, a to v jeho plné výši.

Zdroj: Vyhláška č. 505/2006 (prováděcí vyhláška zákona o sociálních službách)