Pokud chcete ještě letos změnit zdravotní pojišťovnu, příliš neotálejte

Zdroj: Pexels/Pixabay

Zjistíte, že pro vás důležitý lékař nemá smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou nebo že jiná pojišťovna vám nabízí větší výhody, a rozhodnete se pojišťovnu změnit. Přestoupit k jiné zdravotní pojišťovně ovšem nelze jen tak. Platí zde lhůty, které je nutno respektovat.

Kdy a jak změnit zdravotní pojišťovnu

Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění máte právo změnit svou zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, tudíž jednou za rok, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Změnu tedy nemůžete udělat kdykoli, ale pouze k 1. lednu nebo 1. červenci daného roku. Aby to nebylo tak jednoduché, musíte si navíc hlídat lhůtu, ve které lze ke změně přikročit.

K přestupu je totiž nutno podat vybrané zdravotní pojišťovně přihlášku. Stáhnete ji zpravidla na jejích stránkách. Přihláška musí být podána v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Pravda, definice daná zákonem zní poněkud kostrbatě. Převeďme ji tedy raději do praxe. Pokud byste chtěli měnit svou pojišťovnu nyní v únoru 2024, nejbližší možný termín změny je k 1. červenci 2024. Přihlášku musíte nové pojišťovně předat nejpozději do konce března, abyste dodrželi ustanovení o 3 měsících před požadovaným dnem změny, jinak budete muset čekat dalšího půl roku.

Kdy ano a kdy ne

Obecně tedy můžete přihlášku podat v těchto dvou termínech:

  • od 1. ledna do 31. března při změně pojišťovny k 1. červenci daného kalendářního roku,
  • od 1. července do 30. září při změně pojišťovny k 1. lednu následujícího roku.

Naopak přihlášku nelze podat v tomto období:

  •  od 1. dubna do 30. června,
  •  od 1. října do 31. prosince.

Nahlášení změn

Pokud budete měnit pojišťovnu, nezapomeňte nahlásit změnu svému zaměstnavateli a svým ošetřujícím lékařům, a to do 8 dnů od data, kdy ke změně došlo.