Čistírnu odpadních vod v Českém Krumlově čeká obnova

ilustrační foto (zdroj commons.wikimedia.org / foto Pavel Hrdlička)

ČESKÝ KRUMLOV – Na podzim loňského roku došlo v krumlovské čistírně odpadních vod k havárii na odvodňovacím lisu. Zkorodovaný rám tohoto stroje praskl a zcela se vylomilo uchycení válce na pravé straně stroje. Vzhledem k pokročilé korozi materiálu bylo možné provést pouze provizorní opravu.

Síto-pásové lisy, které slouží k odvodnění kalů, byly v Čistírně odpadních vod instalovány celkem tři. V současnosti jsou již dva lisy mimo provoz a poslední lis je sice funkční, ale také ve velmi špatném technickém stavu. „Vzhledem k havarijnímu stavu posledního lisu muselo vedení města urgentně rozhodnout, jak situaci vyřešit, aby nedošlo ke zhroucení celého procesu čištění odpadních vod. Jako nejefektivnější řešení se ukázalo doplnění nového lisu,“ uvádí Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic.

zdroj c.krumlov.cz / oKS

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Proto nyní bude vypsána veřejná zakázka na výběr nového zařízení, demontáž původního, montáž a zprovoznění nového. „S ohledem na potřebu řešit celou věc ve velmi krátké době, připustilo vedení města v rámci podmínek veřejné zakázky možnost dodávky a montáže již použitého zařízení, nebo nákup nového šnekového lisu,“ uvedla mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová. Hodnota celé dodávky včetně uvedení do provozu by se mohla pohybovat od čtyř do sedmi milionů korun. Kromě ceny budou při výběru hodnoceny také délka dodací lhůty a poskytnutá záruční doba.

Obnova Čistírny odpadních vod Český Krumlov bude provedena na etapy

Oprav však v čistírně odpadních vod bude potřeba provést mnohem víc. „Město proto také nechá vypracovat projektovou dokumentaci, která bude podkladem pro následné opravy: výměnu hradítek na přítoku do Čistírny odpadních vod a na havarijním odtoku do řeky, výměnu kolejí pro pojezdové mosty u dvou usazovacích nádrží (UN3 a UN4), výměnu všech elektrorozvodů u usazovacích nádrží, dávkování síranu železitého a měření množství odpadních vod na nátoku na Čistírně odpadních vod,“ popsala mluvčí radnice.