V areálu staré střelnice v Prachaticích by mohl vzniknout areál volného času

zdroj prachatice.eu

PRACHATICE – Areál staré střelnice v Prachaticích je v tuto chvíli prázdný. Vedení města aktuálně řeší jeho nejlepší využití. Mohl by zde vzniknout areál volného času, kde by bylo zázemí pro venkovní sporty nebo třeba kemp pro karavany. Rada města na svém posledním jednání odsouhlasila vypracování ověřovací studie. Její výsledky poté budou představeny veřejnosti.

Předpokládané celkové budoucí stavební náklady na revitalizaci a výstavbu v areálu staré střelnice jsou podle informací z radnice v rozmezí 90 až 120 milionů korun. Projekt bude rozdělen do více samostatných etap. Na první z nich jsou počítány náklady kolem 30 milionů korun.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Od Ověřovací studie si radní města slibují urbanisticko-architektonické řešení, krajinářské návrhy, dopravní a krajinářské řešení, parkovací kapacity, etapizaci celého záměru a respektování platného územního plánu, a to hned v několika variantách, ze kterých odborná i laická porota vybere návrh nejvhodnější,“ sdělila Jana Hulešová z kanceláře starosty.

Studie by měla zohlednit možnosti různých outdoorových sportů, včetně využití stávajícího objektu nebo jeho odstranění. Prověřit možné umístění karavan campingu nebo campingu. Důraz se klade na zachování zeleně, respektování topografie terénu, minimalizace hlukového zatížení pro okolní domy, zohlednění dopravních vazeb, propojení pěších a cyklistických tras, a respektování struktury navrhovaného sousedního území. „Zároveň je důležité zjistit možnost ekonomické návratnosti a přiměřenosti navrhovaného projektu a brát v potaz dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu“, konstatoval starosta Jan Bauer.

Výsledky ověřovací studie budou obdobně jako v případě studie Budovatelská a Národní představeny veřejnosti. „Ze strany města jde o signál občanům, ale i podnikatelům či developerům, jakým směrem se má kvalita života ve městě ubírat, a které aktivity a typy výstavby budou ve městě podporovány,“ dodala Hulešová.