Na jakou zdravotní péči v domácím prostředí má nárok vážně nemocný pacient

Zdroj: Shutterstock

Osoby pečující o závažně nemocné stojí často před problémem, jak zajistit nemocnému potřebnou zdravotní péči. Dotyčný totiž mnohdy k lékaři sám nedojde a jeho převoz je velmi problematický, či téměř nemožný (např. v případě ležáka či těžce pohybově postiženého).

Zdravotní péče u pacienta doma

Zákon o zdravotních službách hovoří v § 10 o zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta, přičemž se jedná o tyto formy:

  • návštěvní služba,
  • domácí péče, kterou je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče.

Ve vlastním sociálním prostředí pacienta je dále rovněž možné poskytovat umělou plicní ventilaci a dialýzu. V rámci zdravotní péče lze však vykonávat pouze takové zdravotní výkony, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.

Návštěvní služba

Paragraf 7 zmíněného zákona výslovně stanoví: „Součástí primární ambulantní péče poskytované registrujícími poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost je vždy návštěvní služba.“

Postupování některých praktických lékařů, kteří dle sdělení pacientů mají na dveřích ordinace ceník se sazbou za ošetření pacienta a za dojezdovou vzdálenost, je tedy v rozporu se zákonem. Rovněž jako tvrzení praktických lékařů, kteří návštěvní službu v opodstatněných případech odmítají provádět. Výše uvedení lékaři totiž zpravidla mají se zdravotními pojišťovnami tuto péči nasmlouvanou, tudíž je jim proplacena, i když často ne dle jejich představ.

Domácí péče

V rámci této péče hradí zdravotní pojišťovna ošetřovatelskou péči, tj. návštěvu všeobecné zdravotní sestry, která vykonává např tyto úkony: měření hladiny cukru, podání injekčních a neinjekčních léků (inzulin, léky na bolest, ředění krve atd.), ošetření chronických ran (bércové vředy, proleženiny atd.), odběr krve, péče o katetr (močová cévka).

Dále lze také zajistit ošetřovatelskou rehabilitaci, kdy docházející pracovník s nemocným provádí cvičení, nácvik přesunu z vozíčku na postel, oblékání atd.

Paliativní péče (také úlevná péče) je poskytována pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je zmírnit bolest, zachovat pacientovu důstojnost a také poskytnout podporu jeho blízkým.

Předepsání péče

Domácí péče může být předepsána zejména praktickým lékařem, ošetřujícím lékařem v nemocnici (na 14 dní následujících po hospitalizaci) či ambulantním specialistou.

Pokud domácí péči lékař předepíše, je péče plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Poskytovatele domácí péče si můžete sami vybrat, bývají však často velmi vytížení.