Nedoplaťte na svou nevědomost. Změny na ochranu spotřebitele, které jste možná nezaregistrovali

Zdroj: shutterstock

Uzavřeli jste po telefonu lákavou smlouvu na elektřinu, telefonování či antialergenní povlečení. Případně si vaši rodiče koupili masážní přístroj na předváděcí akci. Nakonec jste se však rozhodli, že nic kupovat nechcete. Co teď? Nedávné změny v zákoně vás chrání více než dříve. Jen mnozí o nich neví, což je škoda.

V lednu 2023 nabyly účinnosti změny zákona na ochranu spotřebitele a také občanského zákoníku. A tak se stalo, že některá pravidla, která jsme měli vžitá, již neplatí.

Předváděcí akce či návštěvy doma

Obecně platí dle § 1829a občanského zákoníku (dále jen OZ) , že pokud uzavřete smlouvu mimo obchodní prostory podnikatele během výletu s předváděcí akcí, pak máte na odstoupení od smlouvy (tj. její zrušení) místo dříve platné 14denní lhůty, nově celých 30 dnů. Totéž platí, pokud vás podnikatel poctí svou nevyžádanou návštěvou u vás doma, během které mu podepíšete smlouvu na nákup zboží nebo služeb. Prodloužená lhůta potěší zejména děti seniorů, které často tyto výhodné nákupy svých rodičů zoufale ruší na poslední chvíli.

Uzavírání smluv po telefonu

Ceny životních nákladů v posledních letech výrazně vzrostly, takže je zcela logické, že neopovrhneme telefonickou nabídkou levnější elektřiny nebo plynu. Málokdo již dnes bude cestovat na pobočku prodejce, když vše lze vyřídit mobilem. Totéž platí pro nabídky mobilních a datových tarifů či poskytovatelů internetu. Někteří takto nakupují také klasické zboží či služby. Dříve však stačilo říci do telefonu své „Ano“ a smlouva již byla uzavřena, aniž by kupující měl možnost si v klidu přečíst, co vlastně odsouhlasil. Toto uzavírání smluv po telefonu však již není možné. Dle § 1825 OZ musí prodejce potvrdit spotřebiteli svou telefonickou nabídku bez zbytečného odkladu v textové podobě (např. zašle soubory mailem). Vy jakožto spotřebitel jste touto nabídkou vázáni až poté, co vyjádříte svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině. Pokud daný dokument neodsouhlasíte, smlouva nevzniká. Pozor, uvedené platí, když vás kontaktuje prodejce jako první, nikoli když prodejce kontaktujete jako první vy s úmyslem uzavřít smlouvu.

Lhůta pro zrušení smlouvy

Dle § 1829 OZ může spotřebitel odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku (tj. telefonicky, elektronicky) nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě 14 dnů, není-li zákonem stanoveno jinak. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k uzavření smlouvy.