Partnerství pro lesby a gaye Senát „vymlčel“. Norma by měla v platnost vstoupit v lednu 2025

Zdroj: Pexels/Gustavo Fring

ČESKO – Téma manželství pro všechny, tedy i lesbické a gay páry, v Česku budí vášně dlouhodobě. Zatímco západní svět obecně stejnopohlavním párům postupně práva narovnává a sňatky jim umožňuje, Česko v tomto ohledu stále zaostává. Letos se sice diskuse posunula mírně kupředu, ovšem k plnému narovnání práv stejně nedojde. I se stávající novou normou má totiž řada poslanců a senátorů problém.

Raději „vymlčet“, než upravovat

Již při projednávání ve Sněmovně bylo jasné, jak třaskavé téma „manželství pro všechny“ je. Nakonec jen velmi těsně prošel návrh, který namísto „manželství“ užívá pro svazky leseb a gayů označení „partnerství“ (již ne „registrované“, jako tomu bylo doposud), narovnává většinu práv, ovšem vyjma těch rodičovských. Včera měli normu projednat senátoři – i mezi nimi však nepanuje jednoznačná shoda. Na půdě Senátu tedy vznikla řada pozměňovacích návrhů, a to jak na rozšíření, tak i osekání stávající podoby návrhu. Příslušný bod byl ale nakonec z programu schůze vyřazen, a to i s ohledem na křehkou dohodu, která ze Sněmovny přišla. Odpůrci narovnávání práv LGBT lidí tedy hned začali argumentovat nestandardním postupem. „Není to o tom, že bychom nechtěli diskutovat, diskutovali jsme na výborech i v klubech. Vše je plně v souladu s jednacím řádem,“ shrnul ale Zdeněk Nytra (ODS).

Rovnost?

Nová norma, která nyní zamíří k prezidentovi, má zaručit párům stejného pohlaví většinu práv, jako mají manželé (např. vznikne společné jmění manželů i nárok na vdovský/vdovecký důchod apod.). Omezena však zůstane péče o děti. Osvojit dítě bude možné jen v případě, že jeden z dvojice bude biologickým rodičem, adopci zákon neumožní.

„Přála bych si, abychom k těmto svazkům přistupovali rovně, nedělili je nijak, a norma obsahovala plné narovnání práv včetně přiosvojování a osvojování. To by byla ta důstojná a právně čistá varianta. Varianta, kterou jsme dnes schválili, není úplně tou nejlepší. Je to věc k další práci a měli bychom se k tomuto tématu vrátit, abychom ta práva narovnali,“ shrnula senátorka Adéla Šípová (Piráti), členka podvýboru pro rodinu.

Někteří senátoři pak zdůrazňovali, že novela má nedostatky a chtěli změny. Např. Zdeněk Hraba (ODS) mj. navrhoval i zásahy do reprodukčních práv (tj. omezení možnosti využít umělé oplodnění v případě leseb), dokonce zazněl i návrh na pokutování žen, které do rodných listů neuvedou jméno otce… Podle Šípové byl tedy celý bod z jednání vyřazen i proto, že by se v jeho rámci jednalo o podobných změnách, které jsou však dle jejího názoru i v rozporu s ústavním pořádkem naší země.

Malé „vítězství“

Nakonec tedy návrh přinese stejnopohlavním párům více práv, ovšem stále ne všechna. Novelu občanského zákoníku (ovšem s výhradami) podpořila i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Z hlediska základního respektu vůči principu rovnosti a ochrany lidských práv pro všechny bych si přála, aby se Česká republika rozhodla uzákonit manželství pro všechny,“ uvedla ale také.

Nyní návrh zamíří pro podpis k prezidentovi. Ten normu musí – pokud se nerozhodne vrátit ji Sněmovně – podepsat do 15 dnů. V takovém případě by pak zákon nabyl účinnosti v lednu příštího roku.