Občané Písku mohou opět předkládat své projekty do participativního rozpočtu

zdroj mesto-pisek.cz

PÍSEK – Město Písek vyhlásilo už čtvrtý ročník participativního rozpočtu „Počítáme s vámi“. Občané mohou už od května předkládat návrhy na veřejně prospěšné projekty, které by ve městě chtěli realizovat. Stejně jako v uplynulých letech budou na participativní rozpočet vyčleněny tři miliony korun. Vyhlášení nového ročníku participativního rozpočtu schválila rada města.

„Návrhy projektů mohou obyvatelé Písku předkládat od 1. května do 15. července. O tom, které z nich město zrealizuje v příštím roce, budou opět rozhodovat občané ve dvoukolovém internetovém hlasování. Výsledky budou známy letos v prosinci,“ řekl místostarosta Josef Soumar, který je zároveň koordinátorem participativního rozpočtu. Hlasování bude opět probíhat na webu www.paropisek.cz, kde budou zveřejněna také pravidla a všechny termíny.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Cílem participativního rozpočtu je podporovat aktivitu obyvatel a jejich snahy o zlepšení veřejného prostoru. „Návrhy, které obyvatelé Písku předložili v minulých ročnících, byly často velmi zajímavé a několik z nich město nakonec realizovalo samo, mimo participativní rozpočet. Nyní se poměrně úspěšně pracuje na realizaci projektů z minulého ročníku, například zajištěná lezecká stěna – ferrata – na Václavských skalách se pomalu dokončuje a vypadá to, že by mohla fungovat už na začátku léta. Vybíráme také dodavatele defibrilátorů, které budou umístěny v centru města, a až bude vhodné počasí, nainstalujeme herní prvky – lanovou dráhu v Semicích a vodní prvek na hřišti u Václava,“ poznamenal místostarosta.

Pravidla participativního rozpočtu město opět trochu upravilo. „Vycházeli jsme ze zkušeností z předchozích ročníků. Jde například o to, aby z participativního rozpočtu mohly být podpořeny jen ty projekty, na které není možné čerpat peníze z jiných městských zdrojů, jako jsou například dotační tituly,“ vysvětlil Josef Soumar. Nově byla například zavedena také nejnižší částka určená na jeden projekt a pravidlo pro umisťování dětských herních prvků, které mohou být navrhovány jen na stávající dětská hřiště.

Stejně jako loni bude možné předkládat jak investiční projekty zaměřené zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku, tak projekty zaměřené na takzvané „měkké“ aktivity, kterými by lidé chtěli vylepšit veřejný život, může se jednat třeba o vzdělávací nebo rozvojové projekty.

„Pro všechny případné předkladatele projektů jsme opět připravili veřejné setkání, na kterém je seznámíme s pravidly výzvy, zodpovíme jejich dotazy, poradíme jim, jak návrh zpracovat, aby prošel posouzením proveditelnosti a měl tak šanci ucházet se o podporu veřejnosti. Zpracovatelé se mohou v případě potřeby obracet i přímo na mě,“ doplnil místostarosta. Kontaktovat jej mohou na e-mailové adrese Josef.soumar@mupisek.cz.

První ročník participativního rozpočtu se v Písku konal v roce 2020. Občané do něj přihlásili 28 projektů, z nichž se deset dostalo do finále a devět z nich získalo dostatečnou podporu veřejnosti a město je mohlo realizovat.