WOOD SEEDS – kvalitní recenze a rozumné výnosy

Druhově pestrý les, i ten se snaží firma Wood Seeds vrátit do naší krajiny.

Stále více investorů na českém trhu diverzifikuje portfolia, aby uchránila jejich hodnotu před rostoucí inflací. Vedle tradičních aktiv, jako je investiční zlato nebo nemovitosti, se tak do popředí pozornosti dostávají komodity. Mezi ty perspektivní patří i dřevní hmota.

Jedním z emitentů, který nabízí korporátní dluhopisy v této oblasti, je dynamicky se rozvíjející česká společnost Wood Seeds.

Za poptávkou po investicích do dřeva stojí vedle inflace i fakt, že objem světového obchodu s touto komoditou dlouhodobě roste. Evropský trh navíc v posledních letech opakovaně zaplavilo nekvalitní kalamitní dřevo. Kromě toho zájem o investice do výroby dřevní hmoty výrazně zvyšuje i enviromentální tlak, dřevo je totiž považováno za přirozený deponent emisí oxidu uhličitého.

Jako jedna z prvních u nás začala cíleně využívat tento potenciál právě Wood Seeds. Firma vsadila na investice do porostů s převažujícími listnatými dřevinami i na cílenou přeměnu druhové skladby nakupovaných kalamitních ploch. V poměrně krátké době tak dokázala vybudovat majetkové portfolio s hodnotou přes 300 milionů korun. V budoucnosti se chce zaměřit, vedle vlastní lesní výroby, také na vlastní zpracování dřevní hmoty, které má významný potenciál pro zvyšování výnosů emitenta.

Náš odborný lesní hospodář Luboš Muchna při výsadbě stromů

V současné době portfolio dluhopisů Wood Seeds zajišťuje výnos v rozmezí 8,8 až 9,5 procenta, což převyšuje aktuální míru inflace. Ta se vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen pohybovala, podle Českého statistického úřadu, v březnu 2022 na úrovni 6,1 procenta. Z hlediska výnosu a rozsahu zajištění tak lze emise korporátních dluhopisů Wood Seeds považovat za konzervativnější a vykazující nižší míru rizika, ve srovnání například s investicemi do kryptoměn, nebo dalších produktů.
Více o investování dluhopisů najdete například v našem článku na novinky.cz – https://www.novinky.cz/komercni-clanky/clanek/woodseeds-kvalitni-recenze-a-konzervativni-vynosy-40400651.

Ve střednědobém horizontu by růstový potenciál měly navýšit i dosavadní investice firmy. Ta podle zveřejněných údajů v posledním období vysadila na zhruba 17 hektarech 106 tisíc stromů s mírnou převahou listnatých dřevin. Jejich podíl se má v budoucnosti ještě mírně zvyšovat. V současné době navíc Wood Seeds investuje do výstavby nového dřevozpracujícího závodu v Břasích, který zahájí činnost v roce 2023. V současné době probíhá vyřizování všech potřebných povolení pro úpravu pozemku a vytvoření základů – srovnání terénu, budování inženýrských sítí a dalších potřebných technologií. Všechny zemní práce budou dokončeny do konce roku 2022. Stavba všech potřebných hal – sušárny a skladovací haly – tak začne v lednu 2023.

Firma Wood Seeds má také zaplacenou zálohu a závaznou objednávku na kompletní výrobní linku na zpracování listnaté dřevní hmoty od českého výrobce Dřevostroj Čkyně v hodnotě 48 miliónů korun s předsunutou odkorňovací linkou Basler-Zembrod za více jak 4 miliony Kč. Montáž linky je plánována na září roku 2023. Tento areál bude jedním z nejproduktivnějších a nejmodernějších v ČR.
Více o tomto areálu se dozvíte například zde: https://www.woodseeds.com/nase-projekty.

I vy se nyní můžete podílet na této zajímavé podnikatelské příležitosti vlastní investicí. Aktuálně nabízí společnost Wood Seeds celkem tři emise korporátních dluhopisů se zaměřením na lesní výrobu se splatností do tří let. Dvě emise jsou nezajištěné, třetí je jištěna zástavním právem. Podle dostupných údajů firma plní své závazky a všechny emise jsou schváleny Českou národní bankou. Více informací najdete na stránkách emitenta www.woodseeds.com.

-pr-