Vliv způsobu ukončení zaměstnání na výši podpory. Pozor na zdánlivě výhodný odchod dohodou

Foto: Rýdlová J.

Konec kalendářního roku je obdobím, ke kterému končí nejeden pracovní poměr. Zdaleka ne každý však vítá nabytou volnost na trhu práce s radostí. Někdy totiž nový „job“ není v dohledu, a tak nezbývá nic jiného, než se zaregistrovat na úřadu práce.

nedávném článku jsme psali o tom, co je nutné splnit, abyste jako uchazeč o práci měli nárok na podporu v nezaměstnanosti a také o tom, kolik obecně podpora činí. Je zde však jedno ALE.

Klasická výše podpory

Nárok na klasicky odstupňovanou výši podpory, tj. první dva měsíce 65 % z vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu vyplácení podpory 45 %, nemusíte mít vždy. Velmi totiž záleží na způsobu vašeho odchodu ze zaměstnání. Odborně řečeno na tom, jakou formou byl váš pracovní poměr ukončen.

Obávat se nemusíte, jestliže jste byli propuštěni např. z organizačních důvodů nebo vám skončil pracovní poměr na dobu určitou. Budete mít nárok na výše uvedenou podporu. Pokud dostanete odstupné (tj. při propuštění z organizačních důvodů), nedostanete po příslušnou dobu podporu v nezaměstnanosti. Na tu vám vznikne nárok až po uplynutí doby, jež byla pokryta odstupným.

Snížená podpora

Pokud jste ale poslední zaměstnání ukončili bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, budete mít nárok na podporu pouze ve výši 45 % ze zmíněného základu, a to po celou dobu pobírání podpory. U vyšších příjmů může být rozdíl docela znatelný.

Výjimky díky vážnému důvodu

Ve výjimečných případech můžete mít nárok na klasickou výši podpory, i když odejdete dohodou nebo sami podáte výpověď. Musí se však jednat o zákonem definovaný vážný důvod (např. péče o dítě do 4 let nebo těžce nemocného člena rodiny), který je potřeba řádně doložit. Přehled vážných důvodů vymezuje § 5 odst. c) zákona o zaměstnanosti.

Kdy nedostanete nic

V případě, že jste dostali výpověď za zvlášť hrubé porušení pracovních povinností v době 6 měsíců před zařazením do evidence na ÚP, nemáte nárok na vůbec žádnou podporu.

Zdroj: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti