Mechanismus z Antikythéry a další zvláštní předměty, které by teoreticky neměly existovat

Mechanismus z Antikythéry. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Ostrov Antikythéra leží mezi Krétou a řeckým pobřežím. Právě poblíž něj byl nalezen roku 1900 vrak lodi z roku asi 80 př. Kr. Také tam bylo objeveno něco, co vypadalo jako kus zrezivělého kovu. Z něčeho, co vypadalo tak nenápadně, se ale stala jedna ze záhad našich dějin.

První výzkum

Vše bylo dopraveno do Národního muzea v Athénách, kde si archeolog Valerio Strais všiml, že ve skutečnosti jde o složitý strojek složený z třiceti soukolí a s nápisy v řečtině. Tyto nápisy nebyly dosud jednoznačně přeloženy.

Pod usazeninami rzi byly vidět dokonalé zuby bronzových kol, kým však byly vyrobeny? Řekové takovou konstrukční dovedností, pokud tedy víme, nedisponovali. Předmětu se každopádně začalo říkat „mechanismus z Antikythéry“.

Podrobnější zkoumání

Jeho sláva pronikla i do světa a došlo k podrobnému průzkumu na Yaleské univerzitě v USA. Profesorovi Priceovi se podařilo objekt zrekonstruovat. Přišel tak na to, že se jedná o jakýsi primitivní astronomický počítač. Šlo zde o vztahy mezi pohyby Země, Měsíce, Slunce a hvězd. Celý mechanismus byl zřejmě umístěn uvnitř nějak bedny a soukolí se ovládalo zvenčí pomocí pák. Do té doby nikdo netušil, že by měli Řekové takové technické a jiné znalosti.

Nepatřičné předměty

Archeologové se domnívají, že Řekové nebyli schopni vyrábět taková zařízení. Nenalezly se ostatně žádné další takové mechanismy. V angličtině se takovým předmětům říká Ooparts – Out of Place Articles – tedy předměty nalezené na nepatřičných místech. Vždyť některé součásti mechanismu, kupříkladu diferenciální převod, byly vynalezeny až v 16. století.

Ooparts jsou věci, které by v dané době neměly existovat nebo by neměly existovat vůbec. O původu a významu takových artefaktů, jako jsou mechanismus z Antikythéry, některé nápisy v neznámých jazycích, podivné kresby a další zvláštní nálezy, se už dlouhá léta diskutuje. V Africe se kupříkladu našly hliněné sošky zvané „nomoli“, staré zhruba 17 tisíc let. Zdá se, že v dutině jedné z nich je kulička z chromu a oceli, která tehdy nemohla existovat. O kamenech z Icy, tedy kamenech s vyrytými dinosaury nemluvě. Možná dějiny Země a lidstva vypadaly jinak, kdoví?