Brno podpoří oživení předzahrádek a nábřeží řek

Ilustrační foto

BRNO – Již několik let probíhá v Brně dotace na oživení zeleně ve vnitroblocích a nábřežích řek. Radní pro tento rok schválili částku téměř 2,5 milionu korun.

Od roku 2018 je vyhlašován program na rozvoj ploch veřejné zeleně ve vnitroblocích či předzahrádek. „Zvelebený vnitroblok samozřejmě přispívá ke zlepšení ovzduší, zadržování srážkové vody, zachování příznivého mikroklimatu a může sloužit i jako biotop pro drobné živočichy. Navíc dochází i k posílení komunitního života a vztahu obyvatel k městské zeleni a přírodě,“ uvedl náměstek primátorky Jaroslav Suchý. Letos bylo podáno celkem deset žádostí za 2,2 milionu.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

O rok dříve byl vypsán dotační titul na podporu společenského využití břehů řek. „Chceme tak podpořit aktivní lidi, kteří se z vlastní iniciativy snaží rozvíjet nábřeží řek a pořádáním akcí navrací do těchto míst společenský život,“ řekla primátorka Markéta Vaňková. Letos se podaří přispět na 8 projektů, na každý částkou 25 tisíc.