Mladí řidiči jsou rizikovou skupinou, jezdí příliš rychle

ilustrační foto: Policie JMK

BRNO – Portál nehod se ve své analýze podíval na data nehod mladých řidičů v Jihomoravském kraji z důvodu rychlé jízdy. Mladí řidiči by totiž měli být za volantem opatrnější.

Vinou malé vyježděnosti, sklonu více riskovat a často i horšímu technickému stavu vozidel jsou mladí řidiči rizikovou skupinou. Datoví analytici Portálu nehod identifikovali místa, kde by právě mladí řidiči měli zpomalit, protože na nich často bourají. Takové místo je na nájezdu z Brna na dálnici D1 u Bedřichovic. „Na tomto místě se stalo za poslední dva roky 8 nehod mladých řidičů, jejichž průměrný věk byl 21 let. Nejčastějším důvodem nehod bylo nepřizpůsobením rychlosti stavu vozovky,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod. „Protože úsek před zatáčkou je rovný, a navíc z kopce, tak zde řidiči dosahují snadno velké rychlosti a nerespektují dopravní značení. Maximální povolená rychlost před podjezdem mostu je 80 km/h. Je zde výstražná dopravní značka upozorňující na zatáčku vlevo. Nedodržení rychlosti vede k chybnému průjezdu. Častou příčinou u mladých řidičů je primárně nezkušenost a nevyježděnost“, komentuje rizikový úsek krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek. „Zajímavé také je, že většina nehod se stala v podzimních měsících,“ dodal.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Rychlá jízda nebo nepřiměřená rychlost je dlouhodobě nejčastější příčinou 40 % vážných dopravních nehod, které končí smrtí. A bohužel velmi často právě mladí řidiči nepřizpůsobí rychlost jízdy předpisům, stavu vozovky a dopraví situaci. Vinou kombinace rychlé jízdy a nezkušenosti však bohužel mají nehody častěji tragické následky a i vyšší škody. Analýza Portálu nehod totiž jasně ukázala, že poměr počtu nehod zaviněných rychlou jízdou se mění v jednotlivých věkových kategoriích. „Více než třetina nehod (34 %) byla u řidičů nejmladší věkové kategorie 18-24 let způsobena právě z důvodu nedodržení přiměřené rychlosti,“ říká Jan Chalas ze společnosti Data Friends. U řidičů ve věku 25-31 let je to už výrazně méně (25,6 %). V další věkové skupině řidičů 32-38 let je to už jen 21,2 % nehod způsobených vysokou rychlostí. Z dat jasně vyplývá, že přibližně každý pátý majitel vozu ve věku 18 let způsobí dopravní nehodu. U řidičů do 24 let je riziko, že způsobí nehodu téměř 2,5 krát vyšší než je průměrná nehodovost v ČR.