Slavnost ve Strážnici: Zahájili stavbu rozšíření přístaviště na Baťově kanálu

Foto: ŘVC ČR

HODONÍN – Ve středu byla slavnostně zahájena stavba Rozšíření kapacity přístaviště Strážnice. Turisté cestující do Strážnice na loďce po Baťově kanálu si budou moci od začátku prázdnin uvázat loďku ve větším přístavu.

Ředitelství vodních cest České republiky zahájilo ve středu stavbu Rozšíření kapacity přístaviště ve Strážnici na Baťově kanálu. Stavba přístaviště ve Strážnici vyřeší kritický nedostatek kapacity současného přístavního mola. Řada turistů při putování po Baťově kanálu dnes nemůže uvázat svou loď a vyrazit na návštěvu města a skanzenu. Do konce června bude vybudováno na pravém břehu kanálu moderní přístaviště pro 14 malých plavidel a jednu osobní loď. Přístaviště díky své neobvyklé koncepci poskytne příjemné místo pro odpočinek a přímý přístup do přilehlého skanzenu. Na investici navazují další úpravy prostoru, které realizuje Město Strážnice a Skanzen Strážnice – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Nové přístaviště ve Strážnici využívá tvaru původní laguny tvořící obratiště lodí a elegantním způsobem kombinuje odpočinkovou zónu s funkčností prostoru pro přistávání a vyvazování plavidel. Přístup od přístaviště ke skanzenu zajistí dvojice schodišť, která se nacházejí po obou stranách oblouku a bezbariérová rampa v prostoru přistávacího mola pro osobní lodní dopravu. „Dominantou středové části jsou tzv. sedací stupně, tedy široké schodiště, které zároveň poslouží k sezení a relaxaci. Vznikne tak nové atraktivní veřejné prostranství propojující pohyb návštěvníků skanzenu přijíždějících a přicházejících po zemi s návštěvníky připlouvajícími lodí, navazující na vstupní objekt skanzenu – bývalého pivovaru z roku 1612,“ uvedlo Ředitelství vodních cest České republiky na svémwebu. Stavební náklady ve výši 32,4 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby jsou Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Detailní informace najdete na webu ŘVC ČR.