Daňové přiznání a pozastavená živnost. Musíte využít k podání daňového přiznání svou datovou schránku?

Foto: Rýdlová J.

Letos přišli mnozí z nás k datové schránce podobně jako slepí k houslím. Byla jím zřízena, aniž by o ni nějak extra stáli. Značnou skupinu těchto osob tvoří podnikající fyzické osoby. Zde zavedení datovky dává smysl i laikovi. Další skupinou, jsou však některé fyzické osoby, které sice nepodnikají, avšak i přesto jim byla datovka ze zákona zřízena. Zde patří např. osoby s pozastavenou živností nebo členové statutárních orgánů (např. u bytového družstva). V souvislosti s blížícím se termínem podání daňového přiznání se všude píše, že pokud již máte datovku zpřístupněnou, musíte daňové přiznání podat pouze jejím prostřednictvím. Ve skutečnosti to však takto úplně neplatí.

Přiznání a podnikající FO

Jestliže jste podnikající fyzickou osobou (dále jen FO), tedy OSVČ či živnostníkem, pak musíte činit svá formulářová podání elektronicky, takže své daňové přiznání musíte podat přes svou datovou schránku nebo jiným adekvátním elektronickým způsobem. Pokud použijete podání v papírové podobě, bude k němu finanční úřad přistupovat, jako byste přiznání vůbec nepodali. Výjimkou je jedině situace, kdy podáte papírové přiznání dříve, než dojde k zákonnému zpřístupnění vaší datové schránky.

Podání přiznání a nepodnikající FO

Datovka ze zákona však zdaleka nebyla zřízena jen podnikajícím FO. Byla zřízena i těm osobám, které svou živnost pozastavily. Typickým příkladem je situace, kdy jste pozastavili živnost, nyní jste klasický zaměstnanec a přivyděláváte si na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti. Podání daňového přiznání se vás tedy zpravidla týká. Na jedné straně si říkáte, že nepodnikáte, tudíž přiznání můžete podat i papírově. Jenže na straně druhé vám byla ze zákona zřízena datovka. A všude se píše, že pokud datovku máte, musíte ji k podání přiznání použít. Takže co teď?

U datovek závisí na typu

U datových schránek se rozlišuje, o jaký typ datové schránky se jedná. Se zpřístupněním datové schránky podnikající fyzické osoby zřizované ze zákona je mimo jiné spojena povinnost jejího držitele podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky ve věcech podnikání a ve věcech smíšených (tj. týkajících se jak podnikání, tak osobních záležitostí).

Jinými slovy, pokud ve sledovaném období nepodnikáte a máte pouze příjmy ze závislé činnosti (zde patří klasické zaměstnání i přivýdělek na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti), povinnost podat daňové přiznání elektronicky, resp. přes datovou schránku, se na vás nevztahuje. Vystačíte s podáním tiskopisu v papírové podobě na podatelně příslušného pracoviště finančního úřadu. V tomto případě však nezapomeňte, že se vám pomalu krátí čas. Termín papírového podání je letos 3. dubna, zatímco pro elektronické podání máte letos čas až do 2. května.

Související články

Zaměstnání plus přivýdělek na dohodu. Jak na daňové přiznání I: Co si připravit a dokdy

Zaměstnání plus přivýdělek na dohodu. Jak si poradit s daňovým přiznáním II: Vyplnění (nejen) online

Zaměstnání plus přivýdělek na dohodu. Jak si poradit s daňovým přiznáním III: Chyby, které vás mohou přijít draho