Hodonín obnovuje městský les na Pánově poničený tornádem

Foto: Město Hodonín

HODONÍN – Tornádo v červenci 2021 značně poničilo také lesní porost u Pánova ve vlastnictví města Hodonín. Město se nyní pustilo do jeho obnovy.

Město Hodonín se rozhodlo svůj pánovský les poničený tornádem obnovit. V současnosti probíhá výsadba nového lesa na téměř osmi hektarech pozemků. Do lesnických oplocenek bude vysázeno okolo 53 tisíc kusů lesnických sazenic borovice lesní a téměř 18 tisíc kusů lesnických sazenic dubu letního. Vše probíhá pod dozorem odborného lesního hospodáře, který pečuje o lesní pozemky města.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Pánov po tornádu, foto: HZS JMK