Navštivte velikonoční Mikulov a užijte si bohatý program

Zdroj: Město Mikulov

Blíží se další ročník Velikonočního Mikulova, přijeďte se podívat! Program, který vyvrcholí na mikulovském náměstí druhý dubnový víkend, vás jistě nadchne. Kromě jarmarku a hudebních vystoupení různých žánrů na vás čeká kvalitní moravské víno a chutné občerstvení.

Slavnosti, konající se v různých částech města, proběhnou 3.-10. dubna 2023. Podrobný program:

pondělí 3. 4. 2023
16.00–17.30 – Městská knihovna Mikulov, Brněnská 15
Velikonoční chutné příběhy
Vyprávění, čtení, pečení, dílnička, rezervace nutná na: knihovna@mikulov.cz, tel. 519 510 025, osobně v knihovně.

Čtvrtek 6. 4. 2023
16.00 Areál Turold
Cesta za zajíčkem, hledání velikonočních vajíček a plnění úkolů s odměnou na konci cesty. Pořadatel: DDM Mikulov. Sraz u pokladny Správy jeskyní ČR.
18.00 Kostel sv. Václava, Kostelní náměstí 3
Bohoslužba na památku Poslední večeře Ježíše Krista

Pátek 7. 4. 2023
9.00–16.00 Zámek
Oslava jara – Mimořádné prohlídky sváteční expozice
Speciální nekomentované prohlídky stálé zámecké expozice Od gotiky po empír a Galerie Dietrichsteinů obohacené o velikonoční výzdobu a lokální zvyky.
Od 13.00 Velikonoční dílničky na téma Jak se slavily Velikonoce v jednotlivých historických obdobích. Výroba drobných dekorací. Tradice a hry typické pro jižní Moravu.
Vstupné: plné 180 Kč ∙ snížené 90 Kč ∙ rodinné 400 Kč.
10.00 Dům spisovatelů, Novokopečná 3
Modlitba Křížové cesty na Sv. kopeček
10.30 Náměstí
Procházka historií s velikonočními tradicemi
Komentovaná prohlídka města Mikulov. Vstupné: plné 145 Kč ∙ snížené 100 Kč, děti do 6 let zdarma ∙ TIC Mikulov.
15.00–19.00 Náměstí
Velikonoční jarmark s řemesly a tradicemi
15.00 Kostel sv. Václava, Kostelní náměstí 3
Velkopáteční bohoslužba na památku umučení Ježíše Krista

Sobota 8. 4. 2023
Náměstí – Moderátorka: Monika Brindzáková
10.00–18.00 Velikonoční jarmark s řemesly a tradicemi
10.30, 14.00 Procházka historií s velikonočními tradicemi – Komentovaná prohlídka města Mikulov. Vstupné: plné 145 Kč ∙ snížené 100 Kč, děti do 6 let zdarma ∙ TIC Mikulov.
10.45 Velikonoční požehnání s proboštem místní kapituly, Pavlem Pacnerem a starostkou města Mikulov, Jitkou Sobotkovou
11.00–11.30 Dětský národopisný soubor Palavánek a Cimbálová muzika Kolík – ZUŠ Mi-kulov
11.30–12.30 Cimbálová muzika Kasanica
13.30–14.30 Koncert: Cimbalband
15.00–16.00 Koncert: Docuku
16.30–17.30 Koncert: Láska Band
11.00 Městské kino, Česká 4
Dětské divadelní představení O třech neposlušných kůzlátkách. Vstupné: zdarma.
14.00–16.00 ZUŠ Mikulov, dvůr
Velikonoční výtvarný workshop pod vedením Sylvy Chludilové. Pro všechny kreativní děti, které si chtějí vytvořit vlastní kraslici netradiční technikou. Vstupné: zdarma.
21.00 Kostel sv. Václava, Kostelní náměstí 3
Bohoslužba Veliké noci vzkříšení Ježíše Krista

Neděle 9. 4. 2023
9.00 Kostel sv. Václava, Kostelní náměstí 3
Velikonoční mše svatá
Náměstí – Moderátorka: Monika Brindzáková
10.00–16.00 Velikonoční jarmark s řemesly a tradicemi
10.30, 14.00 Procházka historií s velikonočními tradicemi – Komentovaná prohlídka města Mikulov. Vstupné: plné 145 Kč ∙ snížené 100 Kč, děti do 6 let zdarma ∙ TIC Mikulov.
11.00–12.00 Cimbálová muzika Osminka
12.30–14.00 Cimbálová muzika Starobřeclavská
15.00–16.00 Koncert: Jazzpetit Q

Podělí 10. 4. 2023
9.00 Kostel sv. Václava, Kostelní náměstí 3
Velikonoční mše svatá