Nová lávka pro pěší přes Dyji je symbolem spolupráce národních parků Podyjí a Thayatal

Foto: Správa Národního parku Podyjí

ZNOJMO – Nová lávka pro pěší turisty v lokalitě U Poustevníka byla slavnostně otevřena. Je součástí nového turistického okruhu, který propojuje Národní parky Podyjí a Thayatal.

V neděli 2. dubna byla slavnostně otevřena visutá lávka pro pěší v lokalitě U Poustevníka pod Hardeggem. Zpřístupněna byla i navazující nová okružní turistická stezka, která propojuje české a rakouské území v národních parcích Podyjí a Thayatal.  Cílem vzniku turistického okruhu, který by oba úzce spolupracující národní parky propojoval, bylo umožnit  turistům seznámit se s unikátním prostředím tak, jak ho utváří sama příroda – bez hranic. „Při výběru lokalit, kterými by mohly nové turistické cesty vést, jsme se s rakouskými partnery soustředili na člověkem částečně ovlivněnou krajinu v okolí města Hardeggu na obou stranách státní hranice. Pochopitelně byla věnována pozornost napojení na stávající síť značených tras pro pěší. K přechodu řeky byly vytipovány dvě lokality, přičemž se vždy jednalo o historické hospodářské cesty, které překračovaly Dyji buď přemostěním, nebo brodem. Tento případ se týká právě lokality U Poustevníka, kde nyní lávku otevíráme,“ vysvětlil ředitel Správy NP Podyjí Tomáš Rothröckl.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Hlavním cílem bylo, aby lávka nenarušovala svým vzhledem krajinný ráz řeky a jejího okolí. Do budoucna společný projekt „Mosty k sousedům“ počítá s postavením i druhé lávky nad Hardeggem v místě někdejšího mostu. Více se dočtete zde, je i video ze slavnostního otevření.