Index závažnosti dopravních nehod v Jihomoravském kraji: Nejhůře z okresních měst dopadla Břeclav

ilustrační foto: Policie JMK

JIHOMORAVSKÝ KRAJ – Index závažnosti Generali české pojišťovny odráží počty dopravních nehod na zastavěném území měst a obcí. Index se poprvé zaměřuje také na nehody zranitelných účastníků, tedy chodců, cyklistů a motocyklistů.

Generali Česká pojišťovna každoročně hodnotí bezpečnost silničního provozu v zastavěné ploše měst. Ověřená data pro výpočet indexu tradičně dodává Centrum dopravního výzkumu. Index závažnosti dopravních nehod vyjadřuje poměr vážných a smrtelných kolizí k celkovému počtu nehod v zastavěné oblasti. Čím vyšší je hodnota indexu, tím je dopravně bezpečnostní situace horší. „Po 18 letech kontinuálního hodnocení bezpečnosti silničního provozu ve městech máme k dispozici unikátní data o tom, ve kterých městech je bezpečnost na silnicích dobrá a kde nehody komplikují život obyvatelům i řidičům,“ vysvětlil tiskový mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek. „Velmi dobrou zprávou pro obyvatele českých a moravských měst je fakt, že hodnota indexu během 10 let klesla o 52 %. V průměru se dnes smrtelné a těžké dopravní nehody podílejí v zastavěných částech měst a obcí na úrovni 1,36 % všech nehod. Před 10 lety to bylo 2,84 %. Stále jsou však města, která mají potenciál k významnému zlepšení,“ dodal Marek.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

V roce 2021 bylo ve sledovaných 206 měst evidováno 49701 dopravních nehod, z nichž 617 bylo vážných nebo smrtelných, průměrná hodnota indexu tak činila 1,24 %. V oblasti zranitelných účastníků silničního provozu bylo loni nehod evidováno 5442, vážných nebo smrtelných bylo 485 z nich. Průměrná hodnota indexu zranitelných účastníků tak činila 8,91 %. Zatímco na všech vloni evidovaných nehodách ve sledovaných městech se zranitelní účastníci podíleli „pouze“ 10,9 %, na těch vážných nebo smrtelných už 78,6 %. Jde tedy o velmi ohroženou skupinu účastníků silničního provozu. Průměrná hodnota indexu zranitelných účastníků činila 8,91 %. V tabulce je uveden GČP INDEX obcí s rozšířenou působností od 1. 1. do 31. 12. 2021 v JM kraji.