Archeologové našli hrob dítěte i pozůstatek roubené stavby

Zdroj: Archaia Brno

BRNO – Při výkopových pracích na ulici Spolková v Brně, kde už se nyní pilně staví nový bytový dům, našli archeologové na podzim minulého roku pozůstatek roubené stavby a hrob nedospělého jedince.

Podařilo se jim zachytit doklady osídlení z doby bronzové, výzkum doložil také působení lidu starší a střední doby bronzové. Kromě klasických zásobních a sídlištních jam byl učiněn zajímavý nález-soustava tří žlabů, které představují pozůstatek nejspíše roubené stavby. Takové stopy se dochovávají jen ojediněle. Datace stavby je problematická, protože zásyp neposkytl jednotný materiál.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

 

V západní části učinili archeologové objev hrobu nedospělého člověka v zásobní jámě. „Z počátku nebyl viditelný, nalezen byl až při bagrování. Naštěstí se stroj podařilo zastavit včas a nebožtíkovi se tak nic nestalo. Na základě jeho hrobové výbavy se ho podařilo zařadit ke komplexu mohylových kultur, tedy střední doby bronzové,“ za Archaiu upřesňuje Michal Bučo.