Veselí nad Moravou opraví dva zanedbané mosty přes železnici. Kvůli opravě bude výluka

Foto: Město Veselí nad Moravou

HODONÍN – Městu Veselí nad Moravou se podařila získat stoprocentní dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu dvou mostů přes železniční trať do Blatnice.

Oprava mostů ve Veselí nad Moravou bude zahájena koncem prázdnin s termínem dokončení v říjnu tohoto roku. V průběhu opravy proběhne v době od 1. do 20. září výluka na trati. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil žádost o 100% příspěvek. Vysoutěžená cena je necelých 12 milionů korun. „Byl zpracován projekt na opravu mostů a bylo požádáno o příspěvek ze SFDI. Pro tuto akci jsme získali 100 % podporu podobně jako už dříve v Zarazicích na most přes Moravu,“ přiblížil místostarosta Tomáš Nekarda. Ve středu 10. května došlo na radnici k podpisu smlouvy, kterou se zhotovitel SWIETELSKY stavební, s.r.o. zavázal k opravě dvou mostů. Opravy se dočkají mosty vedoucí přes trať SŽ Veselí nad Moravou – Vrbovce. Jeden se nachází poblíž sídliště Hutník a druhý u katastrálního území Blatnice. Vzhledem k povaze projektu budou zachovány veškeré parametry včetně šířky mostu. „V průběhu opravy, konkrétně od 1. do 20. září je třeba počítat s výlukou na trati a náhradní autobusovou dopravou. Děkujeme za pochopení,“ doplnila tisková mluvčí města Simona Dufková.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.