Češi rizikově pijí i kouří. Debata okolo konopí ale nabrala nový směr a produkty s CBD zákaz nečeká

Zdroj: Pexels/Kindel Media

ČESKO – Návykové látky jsou poměrně širokým pojmem a aktivně je užívá v podstatě většina dospělé populace. Specifické postavení má ale konopí, okolo nějž se nyní rozpoutala poměrně velká bouře. Ministerstvo zemědělství totiž oznámilo záměr zakázat produkty s jednou z látek, které konopí obsahuje, tedy CBD. K tomuto kroku však nakonec nedojde.

Návykové látky a drogy v Česku

I když pod označením „droga“ si většina lidí představí drogy „tvrdé“, tedy např. heroin, kokain apod., faktem je, že závislost může vzniknout i na jiných návykových látkách, např. na alkoholu či nikotinu. Jak ukazuje aktuální Výroční zpráva o závislostech, v Česku desetina dospělých denně pije alkohol a rizikově pije cca jeden a půl milionu lidí. Spotřeba tvrdého alkoholu na jednoho člověka pak ročně dosahuje k 10 litrům, což je více než v jiných evropských zemích. Co se týká kouření, dle zmiňované zprávy jedna pětina dospělých kouří denně. A více jak milion Čechů pak zneužívá také psychoaktivní léky.

Svůj okruh uživatelů však mají v Česku i nelegální drogy, které u nás rizikově užívá cca 45 tisíc lidí a počty (různě) závislých zůstávají dlouhodobě vysoké. Pozitivním zjištěním však je, že zejména nejmladší generace již klasickým návykovým látkám příliš neholduje. „V kategorii 15-16 let dlouhodobě zaznamenáváme pokles užívání návykových látek. Objevují se ale nové závislosti včetně trávení času na sociálních sítích,“ shrnula pak Pavla Chromynová, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislost.

Nejčastěji užívanou nelegální drogou je pak v Česku konopí. V posledních letech ale roste také zájem o konopné produkty prodávané legálně. Na konci dubna se přitom rozvířila debata o tom, zda by některé z nich neměly být dodatečně zakázány. Do hledáčku zájmu se tak dostaly produkty obsahující látky CBD ba HHC.

CBD jako „nová potravina“?

Produkty obsahující CBD jsou na trhu řadu let a nemají žádné psychotropní účinky, jsou užívány obvykle spíše ke zklidnění, samo CBD je získáváno přírodně. To HHC je ze 100 % vyrobeno laboratorně a o jeho účincích na lidské zdraví odborníci nic moc nevědí. Proto začalo ministerstvo zdravotnictví usilovat o zařazení této látky na seznam látek zakázaných. Ovšem resort zemědělství se rozhodl navrhnout i zákaz CBD a potravin a doplňků s ním.

Ministerstvo zemědělství svůj záměr oznámilo s ohledem na kroky Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která v souladu s nařízením Evropské unie připravovala opatření týkající se zákazu potravin s CBD. Nařízení totiž produkty s CBD považuje za „nové potraviny“, které nelze na trh uvést dříve, než jsou prověřeny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. „Zákon o psychomodulačních látkách počítá s tím, že když se objeví nová látka, proběhne ´risk assessment´, jestli bude zakázaná, nebo regulovaná,“ vysvětlila Lucia Kiššová, ředitelka odboru protidrogové politiky Úřadu vlády. Proti těmto krokům se však ohradila i řada odborníků, dle nichž zákazy nejsou žádným řešením.

CBD zachráněno

Právě v souvislosti se snahami zakázat CBD se ale rozpoutala poměrně plamenná diskuse, produkty s touto látkou jsou totiž poměrně rozšířené a mají prokazatelně pozitivní účinky. Velkým tématem se uvažované kroky ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) staly především pro Piráty, kteří dlouhodobě usilují o legalizaci konopí. To má totiž v případě celé řady onemocnění (rakovina, Alzheimerova nemoc ad.) blahodárné účinky.

Po dlouhých vyjednáváních ale nakonec vládní koalice včera oznámila, že zákaz potravin s CBD v platnost nevstoupí. Naopak pracovní skupina, která se problematice věnuje, připraví cestu, jak CBD ze zákazu vztahujícího se k tzv. novým potravinám vyjmout. To oznámil po jednání s místopředsedou vlády Ivanem Bartošem (Piráti), ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL), ministrem pro legislativu Michalem Šalomounem (Piráti) a národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem premiér Petr Fiala (ODS).