Na kolik ultrazvukových vyšetření máte nárok v těhotenství. Bezpečnost ultrazvuku

Zdroj: shutterstock

Je samozřejmé, že maminky mají o vývoj svého nenarozeného děťátka obavy. Často je tedy zajímá, na kolik tzv. ultrazvuků mají v průběhu těhotenství nárok. Je typické, že si své zkušenosti vyměňují s dalšími těhotnými ženami. Mnohdy zjistí, že ta druhá chodí na ultrazvuk častěji. Automaticky v ní začne sílit podezření, že její lékař svou práci odbývá. Platí pro vyšetření ultrazvukem nějaká pravidla, nebo záleží pouze na úsudku daného ženského lékaře?

Průběh těhotenství

V prvé řadě je potřeba rozlišit, jestli se jedná o těhotenství s normálním, tedy nízkorizikovým, průběhem, nebo těhotenství rizikové, kdy existuje zvýšená pravděpodobnost výskytu komplikací. Žádné těhotenství nelze nazvat absolutně bezrizikové, protože v otázce zdraví nemůže nikdy nikdo dopředu zaručit, že nevznikne žádná komplikace. Vždy se pohybujeme v oblasti pravděpodobnosti.

Dle informací VZP vychází úhrada ultrazvukových vyšetření z veřejného zdravotního pojištění z doporučených postupů České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně „Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství“ a „Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče“. Tyto doporučené postupy stanovují minimum, které je potřeba dodržet v lékařské péči o těhotnou ženu s nízkým rizikem.

Těhotenství s nízkým rizikem

U žen s tzv. normálním těhotenstvím jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazena celkem tři vyšetření ultrazvukem, tj. žena je vnímá jako vyšetření zdarma, protože je za ni uhradí zdravotní pojišťovna. Jedná se o těhotenství probíhající bez rizikových faktorů v anamnéze, např. žádný dřívější samovolný potrat. Dále všechny předepsané výsledky laboratorních testů a klinických vyšetření jsou v rámci normálu, přičemž žena netrpí žádnými neobvyklými příznaky. Ultrazvuková vyšetření (UZ) jsou časově zpravidla rozložena takto:

  • První UZ – do 14. týdne těhotenství. Zjišťuje se např. počet plodů, jejich životaschopnost, termín porodu.
  • Druhý UZ – ve 20. až 22. týdnu těhotenství. Hodnotí se vitalita plodu, jeho velikost, abnormality ve vývoji, pohybová aktivita, uložení placenty, množství plodové vody atd.
  • Třetí UZ – ve 30. až 32. týdnu těhotenství. Vyšetřuje se opět vitalita, pohyb, poloha a hmotnost plodu atd.

Riziková těhotenství

Pojme-li lékař podezření, či přímo zjistí problém, předepíše další vyšetření nad uvedený základní rámec dle potřeby. Tato vyšetření jsou těhotné ženě rovněž hrazena zdravotní pojišťovnou. A tou jsou nejčastější případy, proč třeba jedna žena má o UZ více než ta druhá.

Nehrazená vyšetření

V současnosti může těhotná žena využít dalších vyšetření, a to nad rámec uvedeného základu hrazeného zdravotní pojišťovnou. Lékař by jí měl říci, o jaká vyšetření se jedná. V tomto případě si je žena však musí uhradit sama. Mnohdy ovšem může čerpat z výhod a bonusových programů své zdravotní pojišťovny.

Bezpečnost ultrazvuku

Použití UZ se řadí k nejbezpečnějším metodám vyšetření. Přesto však rozhodně nelze říci, že čím více, tím lépe. Jedním z diskutovaných rizik je zahřívání miminka. Úroveň zahřívání závisí na více faktorech, např. na frekvenci UZ, délce vyšetření, na druhu monitorované tkáně a na technickém stavu přístroje. Obecně platí, že toto vyšetření by se mělo dělat jen v nezbytných případech a po nezbytně dlouhou dobu. Budoucí maminka by se jej neměla domáhat jen kvůli pořízení fotografií či videa. Ani v případě hospitalizace kvůli rizikovému těhotenství není dobré naléhat na lékaře, aby dělal UZ co nejčastěji. Na místě je svěřit se mu s obavami a vyslechnout jeho odborný názor, v případně pochybností si vyžádat názor dalšího odborníka.